40 års erfarenhet inom ytbehandling för förpackningsindustrin

40 års erfarenhet

Tantecs PlasmaTEC-X är den perfekta lösningen för ytbehandling i förpackningsindustrin.

Med mer än 40 års erfarenhet och fokus på miljövänlighet och kostnadseffektivitet kan Tantec erbjuda kunskap, expertis och det bredaste utbudet av lösningar för ytbehandling.

Ökat fokus på design och livslängd

Idag finns det ett ökat fokus på förpackningsmaterialets design och livslängd. Förpackningstillverkare anser nu att det är ett strategiskt val för deras produkter att utstråla professionalism och vara felfria, snarare än att enbart fokusera på att uppnå lägsta pris.

PlasmaTEC-X kan förbättra förpackningen genom olika behandlingar som exempelvis:

 • Behandling av plastflaskor före applicering av självhäftande etiketter.
 • Behandling av kapsyler och lock på kemikaliebehållare före applicering av förpackningsmaterial eller tryck.
 • Behandling av de flesta föremål före etikettering för att säkerställa etikettens vidhäftningsförmåga.
 • Behandling av vikbara kartonger för att säkerställa att fliken på kartongen bibehåller sin vidhäftningsstyrka.

Plasmaytbehandling har visat sig vara mycket effektiv inom förpackningsindustrin. Tantecs PlasmaTEC-X-lösning erbjuder perfekta ytegenskaper för behandlingssteg som utskrift, limning eller laminering. Jämfört med behandling med gas, öppen låga och kemikalier erbjuder PlasmaTEC-X betydande miljöfördelar.

PlasmaTEC-X kan behandla olika typer av förpackningar, inklusive:

 • Folieförpackning
 • Flaskor
 • Glas
 • Lådor
 • Etiketter

Fördelarna med PlasmaTEC-X omfattar:

 • Enkel integrering i befintliga produktionslinjer som föregår limdispensern.
 • Möjligheten att byta till en mer ekonomisk och miljövänlig typ av lim.
 • Ökad linjehastighet genom att lägga till Plasma-behandling i processen.
 • Luft-/energibesparingar med en standbyfunktion för luftflöde.
 • Lätt att använda.
 • Kräver lite underhåll.
 • Kompakt design.
 • Lätt.
 • Plasma-urladdning med hög effekt möjliggör ökad linjehastighet.

Läs mer om PlasmaTEC-X på Tantecs webbplats eller kontakta Tantecs säljavdelning.