Plasma treatment och Plasmabehandlare

Ytbehandling med plasmabehandlingsteknik, även kallad plasma treatment på engelska ger innovativa lösningar på vidhäftnings- och vätningsproblem i många branscher.

Våra plasmabehandlare kan användas för att behandla många olika material, t.ex. som metaller, plast eller glas, och de kan användas i olika miljöer och branscher.

PlasmaTEC-X

Tantecs nya atmosfäriska plasmabehandlingssystem PlasmaTEC-X är uppbyggt kring konceptet med en högspänd plasmaurladdning med likström …

PlasmaTEC-X OEM

Tantecs nya atmosfäriska plasmabehandlingssystem PlasmaTEC-X är uppbyggt kring konceptet med en högspänd plasmaurladdning med likström …

PlasmaTEC-X UR

Tantec A/S har fått UR-certifiering (universal robots) för sin ytbehandlingslösning PlasmaTEC-X …

ProfileTEC

ProfileTEC: Två vanliga tillämpningar för förbehandling av EPDM-profiler i fordonsindustrin med plasma görs före flockning och glidbeläggning.

RotoVAC

Tantec RotoVAC-vakuumplasmabehandlare är konstruerad för plasmabehandling av små formsprutade plastdelar …

SpinTEC

SpinTEC har en växelströmsmotor som driver två PlasmaTEC-X-munstycken som pekar inåt för en jämn behandling och för att minimera värmepåverkan.

SpinTEC30

SpinTEC30 – Det mest kompakta roterande plasmasystemet

VacuTEC

Tantecs VacuTEC-plasmabehandlare är konstruerad för plasmabehandling av ett stort antal olika formsprutade delar …

VacuTEC 2020

Tantecs VacuTEC-2020-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av ett stort antal olika formsprutade delar. VacuTEC erbjuder mycket snabba …

VacuTEC 5050

Tantecs VacuTEC-5050-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av ett stort antal olika formsprutade delar. Plasmabehandlaren erbjuder …

Lopolight-VacuTEC-case

VacuTEC 8080

Tantecs VacuTEC-8080-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av ett stort antal olika formsprutade delar.

VacuTEC 100100

Tantecs VacuTEC-100100-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av ett stort antal olika formsprutade delar. Plasmabehandlaren erbjuder …

VacuLine

Standard- och kundanpassade vakuumplasmabehandlare Tantec VacuLINE-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av en mängd …

OzoneTEC

Tantec har utvecklat sitt OzoneTEC-system för behandling av insidan av produkter såsom surfbrädor, kylare, isboxar, mantelrör, små båtar osv. …

ZeroNOxTEC

ZeroNOxTEC – Plasmabehandling utan NOx-utsläpp

Varför ska man använda en plasmabehandlare?

Komponentberedning är ett viktigt steg före bindning, målning, lackering och beläggningsprocesser. Plasmabehandling med en av våra plasmabehandlare ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor före ytterligare bearbetning. Plasmaytbehandling förbättrar vätbarheten och vidhäftningen hos bläck, lim och beläggningar på många olika ytor.

Om du behöver förstå tekniken bakom ytbehandling rekommenderar vi att du läser år artikel om: Ytbehandling och hur det fungerar.

Vår plasmabehandlingsutrustning och våra produkter är kostnadseffektiva

Plasmabehandling ger ytbehandling och en ekonomisk lösning för rengöring (plasmaetsning) och aktivering av komplexa ytor före ytterligare bearbetning. Detta gäller särskilt för profiler med komplexa ytor som inte kan behandlas med vanliga koronabehandlingsmekanismer. Vår plasmaytbehandlingsutrustning används för långvarig vidhäftande bindning av plast och metaller, och vi har många anpassningsbara lösningar som är lämpliga för ditt företag och dina produkter.

Plasmabehandling används i nästan alla industriella tillverkningsprocesser och vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera rätt utrustning för ytbehandling av alla typer av material.

Tantec Medical industry surface treatment system

DEN MEDICINSKA SEKTORN

Surface treatment machine nozzles

PLASTKORT

Tantec Corona Treaters working on foam board

SKUM OCH KARTONG

Surface treatment nozzles treating automotive surface

FORDONSINDUSTRIN

Electronic device which can be treated with surface treatment

ELEKTRONIK

Surface treatment of cables and pipes

KABLAR OCH RÖR

Corona treatment of packaging products

EMBALLAGE