Plastprodukter behandlade med koronabehandling | RotoTEC-X

RotoTEC-X

Tantec RotoTEC-X används för behandling av formsprutade detaljer i produktionslinjen före beläggning, tryckning, limning, målning osv. Ofta används RotoTEC-X också helt enkelt för att optimera vidhäftningsegenskaperna hos ett givet substrat.

RotoTEC-X säkerställer en mycket enhetlig behandlingsprocess och erbjuder användaren full processkontroll över alla parametrar.

RotoTEC-X koronabehandlare ger en kostnadseffektiv metod för att optimera vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger, beläggningar, lim och färg på alla ytor gjorda av polymermaterial såsom vanliga polypropen och polyeten. RotoTEC-X kan således användas för behandling av plastmaterial och plastprodukter.

Detta universella system som utvecklats av Tantec fungerar med patenterade roterande elektrodelement, vilket resulterar i en fullständig och enhetlig behandling av delar. Dessa fristående enheter kan installeras i befintliga produktionslinjer eller användas som en efterbehandlingsprocess.

Systemet inkluderar; högfrekvensgenerator, högspänningstransformator, roterande elektroder, ozonfilter och en anpassad behandlingsstation som är fristående eller kan ställas på en bänk. Både standard och kundanpassade RotoTEC-X-stationer finns tillgängliga för både enkel- och dubbelsidig behandling.

Cases

Tekniska data

FUNKTIONER:
Kontaktfri behandling Inget behov av elektroder för att röra delytan.
Behandling av delar  Olika utföranden finns tillgängliga beroende på delgeometrin.
Helt avskärmad behandlingsstation  Komplett enhet med alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagna.
Pekskärm Alla parametrar visas på pekskärmen och kan enkelt justeras.
Enhetliga behandlingsnivåer Roterande elektroder säkerställer en enhetlig behandling.
Inget behov av att ändra elektrodhöjd eller inställning  Flexibel utformning för behandling av flera delar – inga justeringar behövs.
Linjehastighet på upp till 15 m/min Håller jämna steg med befintliga produktionslinjer.
Patenterad utformning  RotoTEC-X elektrodutformning ger optimerad jämnhet vid behandling.
Tekniska data  RotTEC-koronabehandlare
Matningsspänning och frekvens  230 VAC 50/60 Hz
Utspänning/plasmaeffekt Max. 400 Vp/Max. 2000 Watt
Strömkälla HV-X-plasmageneratorserien
Linjehastigheter 0.5-15 m/min
Behandlingsstorlekar  Upp till 100 mm hög och 2000 mm bred
Behandlingsområde  Enkel- eller dubbelsidig behandling
Behandlingsbara plastmaterial PP, PE, PEEK, ABS, PC, PS med flera (endast icke-ledande)
Transportsystem  Platt transportband och o-ringsband
Kontroll och anslutning  Komplett pekskärm. (Standard – Proface)
Efterlevnad av regler  CE – RoHs – WEE