LabelTEC | Koronabehandling vid etikettryckning

Syftet med ytbehandling av polymerbaserade material är att öka ytvätbarheten genom elektrisk urladdning.

Den låga ytenergin hos polymerbaserade substrat leder ofta till dålig vidhäftning av bläck, lim och beläggningar.

För att uppnå optimal vidhäftning är det nödvändigt att öka substratets ytenergi till strax över den på materialet som ska appliceras.

Ytbehandling med korona leder till förbättrade ytvidhäftningsegenskaper.

LabelTEC är utformad för förbehandling av ledande och icke-ledande etikettryckare.

Denna typ av system kommer att behandla antingen en eller båda sidor av etiketten och kommer att rymma bredder på 100–500 mm, som körs med produktionshastigheter på upp till 150 m/min.

Tekniska data

Tekniska data:  LabelTEC
Matningsspänning och frekvens  230 VAC 50/60 Hz
Utspänning/-effekt Välj mellan 200W/1000W/2000W
Utgångsfrekvens  Upp till 30 kHz
Strömkabel  Levereras med kontakt
Kontrollgränssnitt  Kontakt medföljer
Operatöradisplay HMI-fjärrkontroll
Behandlingens bredd, mm  Från 100–500 mm
Sida för behandling  1 eller 2 sidor
Hastigheter Upp till 150 m/min.
Elektroder  Keramik