PlasmaTEC-X UR – Universal Robot+

Tantec A/S har fått en UR-certifiering (universal robots) för sin ytbehandlingslösning PlasmaTEC-X. Universal Robots-certifieringen bekräftar att plasmaytbehandlingssystemet är helt kompatibelt med UR-samarbetande robotar och att det uppfyller alla offentliggjorda specifikationer. 

Lösningen kan användas i olika branscher som behöver rengöring, limning, tryck eller ytmodifiering. Den lämpar sig för användning med UR3-, UR5- och UR10-samarbetande robotar.

PlasmaTEC-X är en mycket rimlig investering. Det finns stora miljöfördelar jämfört med gasbehandling, flambehandling och kemisk behandling, och driftskostnaderna är mycket lägre jämfört med andra traditionella behandlingsmetoder.

”Vi är glada över att få godkännande från Universal Robots för PlasmaTEC-X, som är speciellt utformad för att installera och använda UR-robotar. PlasmaTEC-X är den minsta, mest flexibla och kompakta enheten på marknaden”, säger Morten Thrane, VD för Tantec.

Vad är PlasmaTEC-X UR?

PlasmaTEC-X UR är en atmosfärisk plasmaytbehandlingsenhet som används för ytbehandling av olika polymerer. Lösningen kan användas i olika branscher som arbetar med rengöring, limning, tryck eller ytmodifiering. Ytbehandling kan förbättra vätbarheten hos materialet genom att höja materialets ytenergi och påverka vidhäftningsegenskaperna positivt genom att skapa bindningsplatser. PlasmaTEC-X är den absolut minsta, mest flexibla och kompakta enheten på marknaden. Den kan enkelt installeras i befintliga tillverkningslinjer.

Vem är den här produkten för?

PlasmaTEC-X kan användas i olika branscher, t.ex. inom den medicintekniska industrin, fordonsindustrin, kabel- och rörindustrin, för kort, skum och kartong, elektronik och filmindustrin. Om du har vidhäftningsproblem vid rengöring, limning, tryck eller ytmodifiering är PlasmaTEC-X lösningen på dina problem.

Hur kommer lönsamheten att gynnas för de företag som installerar och använder PlasmaTEC-X?

PlasmaTEC-X är en mycket rimlig investering. Det finns stora miljöfördelar jämfört med behandling med gas, öppen låga och kemikalier. Du får lägre driftskostnader jämfört med traditionella behandlingsmetoder.

Hur kan ditt företag dra nytta av denna produkt?

Enheten är mycket miljövänlig. Du behöver inga specialutbildade operatörer och inga kemikalier eller lågor är involverade i behandlingsprocessen. Du kan aktivera PlasmaTEC-X mycket snabbt och stänga av den på millisekunder. Detta är imponerande i jämförelse med gasbehandling, som inte kan stängas av enkelt.