Vakuumbehandlingskammare | VacuTEC

Designad för olika delar

Tantecs VacuTEC-plasmabehandlare är konstruerad för plasmabehandling av ett stort antal olika formsprutade delar.

VacuTEC finns tillgänglig med både enkel- och flerfackskonfiguration.

Snabb behandling och optimal vidhäftning

VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för nedströms beläggnings-, limnings-, målnings- och tryckningstillämpningar.

Vakuumbehandlingskammare

I vakuumbehandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 2 och 12 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden. Behandlingscykeln är oftast kort, mellan 2–120 sekunder beroende på material och dess formulering.

En uppskattad maskin

VacuTEC uppskattas för sin enkla drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet. Behandling av gaser som argon och syre kan tillämpas, men i de flesta fall är detta inte nödvändigt på grund av den höga effekten som exponeras av plasmaurladdningen.

VacuTEC använder den avancerade Tantec-kraftgeneratorserien HV-X för strömförsörjning och specialutformade plasmatransformatorer för att ge spänning till plasmaelektroderna.

Revolutionerande ytbehandling för olika branscher

Vakuumplasmateknik är en banbrytande ytbehandlingsprocess som har revolutionerat branscher som fordonsindustrin, elektronik och den medicinska sektorn. Denna avancerade teknik erbjuder en effektiv och tillförlitlig lösning för att förbättra vidhäftningen och vätbarheten hos olika material som polypropen, polyeten och ABS. Med fokus på användarvänlighet, snabbhet och flexibilitet erbjuder vakuumplasmabehandlingssystem otroligt värde för företag som vill optimera sina tillverkningsprocesser.

Vakuumplasmateknik

Vakuumplasmabehandlingssystem är utformade för att erbjuda en snabb och effektiv metod för att förbättra vidhäftnings- och vätbarhetsegenskaperna hos olika material. Baserat på materialet som används kan dessa system evakuera kamrar på så lite som 20–21 sekunder, med en behandlingstid på 30 sekunder och återupprättat tryck på 10 sekunder. Denna hastighet möjliggör högre volymproduktion, även med batchprocesser.

Säkerhetsfunktioner och övervakningsfunktioner är inbyggda i systemet, vilket säkerställer att processen är både säker och effektiv. Vakuumplasmateknik ger en enhetlig behandling på tredimensionella delar utan behov av rotation eller justering under processen. Detta resulterar i kortare cykeltider och ökad produktivitet.

Fördelar

Tekniken ger användarna möjlighet att justera olika parametrar, såsom tid, tryck och effekt, för att uppnå önskat resultat. Eftersom tekniken inte kräver några speciella behandlingsgaser kan den fungera med ren, torr luft eller en kombination av syre och argon för specifika kemiska förändringar.

Anpassning och tillämpningar

Vakuumplasmabehandlingssystem kan anpassas efter användarens behov och specifikationer. De kan skräddarsys för att rymma olika antal brickor, elektroder eller automationssystem, vilket gör dem lämpliga för en mängd olika branscher och tillämpningar.

tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

tantec-managament

Kontakta oss idag och få en offert

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

Drift och faktorer att beakta

Det är enkelt att använda ett vakuumplasmabehandlingssystem. Användare kan ställa in processtid, tryck och watt enligt sina egna krav.

Behandlingens livslängd beror på materialet som behandlas och den specifika tillämpningen. För vissa material kan behandlingen vara i flera månader, medan andra kanske bara varar i några dagar till några veckor. För att säkerställa bästa resultat rekommenderas att delarna bearbetas så snabbt som möjligt efter behandlingen.

Tillförlitlig ytbehandlingslösning

Vakuumplasmatekniken har avsevärt påverkat olika branscher genom att tillhandahålla en snabb, effektiv och tillförlitlig ytbehandlingslösning. Med sin användarvänlighet, snabbhet och flexibilitet erbjuder denna teknik betydande värde för företag som vill förbättra sina tillverkningsprocesser och kvaliteten på sina produkter.

I takt med att vakuumplasmatekniken fortsätter att utvecklas kommer dess tillämpningar och fördelar bara att öka, vilket gör den till ett viktigt verktyg för branscher som kräver högkvalitativa ytbehandlingslösningar.

Skräddarsydda vakuumplasmalösningar från Tantec

På Tantec förstår vi att varje företag har unika krav, och vårt mål är att erbjuda skräddarsydda plasmaenheter som sömlöst integreras i ditt befintliga arbetsflöde, snarare än att be dig ändra din process för att passa vår utrustning.

Utformad för att uppfylla dina behov

Vi designar och utvecklar plasmaenheter som tillgodoser olika branscher, tillämpningar och material, vilket säkerställer att du får en skräddarsydd lösning som matchar din produktionsmiljö. Våra system kan anpassas för att rymma olika antal brickor, elektroder eller automationssystem, vilket gör dem lämpliga för en rad olika tillämpningar.

Sömlös integration med robotik

Dessutom kan våra plasmaenheter utformas för att vara kompatibla med robotverktyg (EOAT), vilket möjliggör enkel lastning och lossning av brickor i kammaren utan ingripande av operatören.

Den här anpassningen ger dig den flexibilitet och effektivitet som behövs för att förbättra tillverkningsprocessen, samtidigt som den möjliggör framtida uppskalning och tillväxt.

tantec-managament

Kontakta oss idag och få en offert

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

Fördelarna med vakuumplasmateknik från Tantec

Förbättrad vidhäftning och vätbarhet: Vakuumplasmabehandling ökar effektivt materialens ytenergi, vilket leder till bättre vidhäftning och vätbarhetsegenskaper.

Mångsidighet: Våra vakuumplasmasystem kan hantera ett brett spektrum av material, inklusive polypropen, polyeten, ABS med flera

Tidseffektivitet: Vår innovativa elektrod-till-elektrodurladdningsteknik ger snabba behandlingstider, vilket möjliggör högre volymproduktion med en batchprocess

Miljövänlighet: Tantecs vakuumplasmasystem använder vanligtvis ren, torr luft för processgasen, vilket eliminerar behovet av speciella behandlingsgaser och minskar miljöpåverkan

Vad skiljer Tantec från andra

Kundanpassning: Tantec designar plasmaenheter för att passa dina behov och processer och erbjuder skräddarsydda lösningar som sömlöst integreras i ditt arbetsflöde.

Expertis: Med över 45 års erfarenhet av tillverkning av vakuumplasmasystem har vi kunskapen och färdigheterna för att utveckla den perfekta lösningen för din tillämpning.

Kundfokuserat tillvägagångssätt: Vi prioriterar att ge utmärkt kundservice, erbjuda löpande support och säkerställa att våra kunder får bästa möjliga resultat från våra vakuumplasmaenheter.

Gratis provutvärdering: Så här fungerar det

På Tantec erbjuder vi gratis provutvärderingar för att hjälpa dig att avgöra om vår vakuumplasmabehandling är rätt lösning för din tillämpning. Så här fungerar processen:

  • Skicka oss dina prover: Skicka oss de material eller delar du vill testa för kompatibilitet med vår vakuumplasmabehandling
  • Testning: Vårt expertteam utför vakuumplasmabehandling på dina prover med hjälp av vår utrustning på vårt kontor
  • Rapportering: Vi ger dig en detaljerad testrapport, inklusive före-och-efterresultat, samt information om tryck, spänning, watt och tid i kammaren
  • Utvärdering: Du kan sedan utvärdera resultaten för att avgöra om vakuumplasmabehandlingen uppfyller dina krav och ger det önskade värdet

Genom att erbjuda gratis provutvärderingar strävar vi efter att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut och säkerställa att vår vakuumplasmateknik är det som passar dina behov bäst.

Cases

Tekniska data

FUNKTIONER:

Lätt att installera och använda

Ansluts till huvudström och tryckluft.

Korta behandlingstider

Hög effektpåverkan möjliggör behandlingstider från 20–180 sekunder, beroende på material.

Standard- eller anpassade kammare

Kammare och delbrickor kan utformas för de flesta tillämpningar. Många finns som standard.

Vakuumnivå

Plasmaurladdningen är aktiv från 1–12 mbar beroende på tillämpningen.

Processgas

Processgaser såsom syre och argon kan användas, men i de flesta fall är det inte nödvändigt.

Processkontroll

Hela plasmaprocessen styrs via HV-X-generatorn och PLC-enheten. Alla parametrar visas på pekskärmen. (Standard – Proface).

Kostnadseffektiv ytbehandling

På grund av den låga strömförbrukningen och inget behov av speciella behandlingsgaser är enheten en mycket kostnadseffektiv lösning för förbättring av ytans vätbarhet och vidhäftning.

Vakuumtryckplasma

Möjliggör behandling av både ledande och icke-ledande ytor.

Kammardörrar

Standarddörrar med manuell öppning eller automatiska motordrivna dörrar finns tillgängliga.


Tekniska data

VacuTEC Vakuumplasmabehandlare

Matningsspänning och frekvens

100-480 VAC 50/60 Hz

Utspänning/plasmaeffekt

Max. 400 Vp/max. 2000 Watt

Strömkälla

HV-X-plasmageneratorserien

Tryckluftsintag

5–6 bar torr och ren

Processgas

Standard: luft, syre, argon, kväve på begäran

Vakuumpumpens kapacitet i m³/min.

15–240 m³/min, beroende på vakuumkammarens storlek, andra på begäran

Vakuumnivå

1–12 mbar

Evakueringstid, typisk

15–60 sekunder, beroende på kammarstorlek och pumpkapacitet

Plasmabehandlingstid, typisk

20–180 sekunder, beroende på material

Kontroll och anslutning

Komplett med pekskärm. (Standard – Proface)

Efterlevnad av regler

CE – RoHS – WEEE