Koronabehandling av kablar | CableTEC

CableTEC

Standard- och anpassade koronabehandlare. Syftet med ytbehandling av polymerbaserade material är att öka ytvätbarheten genom elektrisk urladdning. Den låga ytenergin hos polymerbaserade substrat leder ofta till dålig vidhäftning av bläck, lim och beläggningar.

För att uppnå optimal vidhäftning är det nödvändigt att öka substratets ytenergi till strax över den på materialet som ska appliceras. Ytbehandling med koronabehandlare leder till förbättrade ytvidhäftningsegenskaper.

CableTEC är en unik och kostnadseffektiv metod för modifiering av polymerkabelisolering (PE, PP och PTFE), vilket leder till optimerade vidhäftningsegenskaper för tryckfärger och beläggningar på kabeln. Detta behandlingssystem för produktionslinjer har specialanpassats av Tantec för att underlätta enkel installation till nya eller befintliga produktionslinjer.

Ett komplett system inkluderar; högfrekvensgenerator, högspänningstransformator, luftkylda elektroder, ozonfilter och en anpassad behandlingsstation som är fristående eller kan ställas på en bänk. CableTEC uppfyller CE-reglerna och är CE-märkt.


Syftet med ytbehandling av polymerbaserade material är att öka ytvätbarheten genom elektrisk urladdning. 

Varför är teflon och silikon så svårt att behandla? | Prof. Dr. Michael Thomas

Cases

Tekniska data

Funktioner:

360° kontaktfri behandling

Ofarlig för produkter
Behandling av standardkablar Diametrar från 0,5 – 8 mm. Andra på begäran
Helt avskärmad behandlingsstation Uppfyller CE-reglerna
Nollhastighetskontroll För automatisk start/stopp av behandling
Integrerad kontroll av ”wattdensitet”

Säkerställer enhetlig behandling vid ändrad linjehastighet

Höghastighetsbehandling

Upp till 600 m/min. beroende på isoleringsmaterialet

Finns för ”svårbehandlade material” Behandling av material som teflon och tvärbundna polymerer
Tekniska data CableTEC

Matningsspänning och frekvens

230 VAC 50/60 Hz
Utspänning 2 x 13 Kv/max. 2000 Watt
Strömkälla HV-X-generatorserien
Linjehastighet Max. 600 m/min
Behandlingsbara material PP, PE med flera
Systemtyp På bord för full integrering
Utsug Ozonfiltersystem
Efterlevnad av regler CE – RoHs – WEEE