Ytbehandling av kablar för den militära flygindustrin

En av världens största tillverkare av militärflygplan upptäckte nyligen att Tantecs koronateknik har överlevt livslängden för de elektroniska komponenter som används för att skapa korona. CableTEC, tillverkad av Tantec, har använts dagligen i 25 år.

De interna elektroniska komponenterna för generatorn har förändrats avsevärt under de senaste 25 åren och det var omöjligt att få tag på de reservdelar som behövdes för underhåll. Med över 50 000 timmars ytbehandling av teflonkablar i olika varianter tvekade inte Tantecs kund när det gällde att återinvestera i en annan lösning från Tantec grundat på vår

kvalitet och ROI.

Ett flygplan har vanligtvis en livslängd på 20–30 år, och med en Tantec-lösning kunde kunden uppfylla de höga kraven på livslängd och tillförlitlighet för ytbehandling av kablar. I samband med utbytet av Tantec-lösningen undersökte kunden alternativa lösningar som laserutskrift, men investeringen i system för laserutskrift visade sig vara nästan dubbelt så dyr som en CableTEC-lösning med bläckstråleskrivare. Beslutet föll på att investera i en ny Tantec-lösning tack vare Tantecs extremt stabila prestanda och noll haverier under 25 år. En ny specialdesignad CableTEC-lösning valdes i kombination med en standardlösning för bläckstråleutskrift.

Den nya koronalösningen är utformad för att hantera alla nya krav från våra kunder eftersom den relaterade till PTFE-kablarnas bearbetningshastighet. Enheten är förbättrad för att möjliggöra mer flexibilitet vid ytbehandling av olika varianter och storlekar på kablarna.

Kundens höga krav på genomströmning på teflonkablar tillsammans med Tantecs service och tillförlitlighet var avgörande för valet av en ny CableTEC-lösning.

Koronabehandling av kablar

CableTEC är en unik och kostnadseffektiv metod för modifiering av polymerkabelisolering (PE, PP och PTFE), vilket leder till optimerade vidhäftningsegenskaper för tryckfärger och beläggningar på kabeln. Behandlingssystemet i produktionslinjen har

har specialanpassats av Tantec för att underlätta enkel installation till nya eller befintliga produktionslinjer. Ett komplett system omfattar en högfrekvensgenerator, högspänningstransformator, luftkylda elektroder, ozonfilter och en anpassad behandlingsstation som är fristående eller kan ställas på en bänk. CableTEC uppfyller CE-reglerna och är CE-märkt.

CableTEC har:

• 360° kontaktfri behandling
• Behandling av standardkabel, rör och profiler
• Helt avskärmad behandlingsstation
• Nollhastighetskontroll
• Integrerad kontroll av ”wattdensitet”
• Höghastighetsbehandling
• Finns för ”svårbehandlade material”

Read more about CableTEC