Dyne Test Kit – Utrustning och guide för mätning av ytenergi

För att bestämma ytenergin hos ett material använder ingenjörer ofta dyntestet, även känt som bläckmetoden. Denna testmetod är baserad på ASTM / ISO 9277-standarden för mätning av ytenergin. Den kan utföras med hjälp av olika specialutrustning, såsom dynpennor.

Här är kort översikt över hur dyntestet fungerar och vad du kan förvänta dig av resultaten.

Fastställa ytenergi med dyntestning

Fastställande av ytenergin kan uppnås genom att mäta kontaktvinkeln eller genom att använda Tantecs ytenergitestbläck – DyneTEC.

Använd Tantecs utrustning för mätning av ytenergin. Ett annat namn för dyntestbläck är också ”koronapennor”.

Läs vidare och se hur det fungerar!

Denna mätform är baserad på ASTM/ISO-metoden för mätning av ytenergin hos polypropenfilm.

När testbläcket appliceras på ytan kommer det antingen att bilda en kontinuerlig film på ytan eller dra sig tillbaka i små droppar.

Om vätskan förblir som en film under minst 3 sekunder kommer substratet att ha en minsta ytenergi av det bläckvärdet.

Om bläcket dras tillbaka är substratets ytenergi lägre än bläckets.

Den exakta ytenergin kan bestämmas genom att tillämpa ett intervall av ökande eller minskande värden för detta bläck.

Bläcket finns i steg om 2 mN/m från 30–58 mN/m samt 72 mN/m och levereras i 20 ml-glasflaskor med integrerad borstapplikator.

Vi erbjuder två typer av dyntestbläck

Tantec erbjuder två typer av testbläck. En som är tillverkad enligt ISO8296 och klassificerad som GIFTIG.

Den andra är en Tantec-utveckling som är baserad på etanol och avjoniserat vatten och klassificeras som referensvätska.

Denna vätska kan inte användas för mätning av PP-ytor.


Läs mer om varför hög ytenergi är viktigt.

Hur fungerar Dyne Test Kit?

Dyntestet utförs genom att en liten mängd flytande dynbläck appliceras på materialets yta med dynpennor. Detta test gör att vätskan antingen att bilda en kontinuerlig film på ytan eller dra sig tillbaka i små droppar. Om vätskan förblir i filmform under minst tre sekunder anger det att substratet har en minsta ytenergi som är lika med värdet på det valda dynbläcket. Om vätskan drar sig tillbaka (dvs. bildas till små droppar) anger det emellertid att substratets ytenergi är lägre än den för det valda dynbläckets.

Vad är en dynpenna?

En dynpenna är en handhållen anordning som används för att testa ytenergin hos ett material. Den fungerar genom att en liten mängd flytande dynbläck placeras på materialets yta. Om vätskan förblir i filmform under minst tre sekunder anger det att substratet har en minsta ytenergi som är lika med värdet på det valda dynbläcket. Om vätskan drar sig tillbaka (bildas till små droppar) anger det emellertid att substratets ytenergi är lägre än den för det valda dynbläckets.

Välja rätt dynbläck för din tillämpning

När du väljer dynbläck för din tillämpning är det viktigt att tänka på både kompatibilitet och härdningshastighet. Till exempel är vissa bläck endast kompatibla med vissa substrat (t.ex. plast), medan andra kan erbjuda snabbare härdningstider. Dessutom är det värt att notera att olika bläck erbjuder olika värden. Därför är det viktigt att välja en tryckfärg med ett värde som passar dina behov. Du kan applicera dynbläcket med en dynpenna.

Förstå markörernas roll i dyntestning

Markörer spelar en avgörande roll i dyntestprocessen, eftersom de ger en noggrann mätning av ett materials ytenergi. Markören, eller dynbläcket, appliceras på materialets yta med hjälp av en dynpenna eller liknande anordning. Markörens beteende på ytan (dvs. om den bildar en kontinuerlig film eller retikulerar) indikerar materialets ytenergi.

Det är viktigt att välja rätt markör för att säkerställa korrekta och tillförlitliga resultat. Markörer finns i en rad olika dynnivåer, och vilken markör som är lämplig beror på ytenergin hos det material som testas. Det är viktigt att välja en markör med en dynnivå som passar dina behov, eftersom användning av fel markör kan resultera i felaktiga resultat.

Markörer kan också påverkas av faktorer som kontaminering, fuktighet och temperatur. För att säkerställa korrekta resultat är det viktigt att förvara markörer på rätt sätt och att använda dem inom deras angivna hållbarhet. Det är också viktigt att utföra dyntestet i en kontrollerad miljö för att minimera påverkan av externa faktorer.

Sammanfattningsvis spelar markörer en avgörande roll i dyntestprocessen, genom att ge ett snabbt och enkelt sätt att mäta ytenergin hos material. Genom att välja lämplig markör och vidta åtgärder för att minimera externa faktorer kan ingenjörer säkerställa exakta och tillförlitliga resultat från dyntestet.

Dyntestresultat – vad innebär det?

Som vi nämnde ovan är en av de viktigaste fördelarna med att använda dyntestet att det ger värdefulla insikter vad gäller materialkompatibilitet. Genom att förstå ett materials ytenergi kan du med andra ord få en bättre uppfattning om vilka lim, beläggningar osv. som fungerar bäst med det valda materialet. Dessutom kan dyntestresultat användas för att felsöka problem som är relaterade till dålig bindning eller vidhäftning.

Kontaminering och dess effekt på dyntestresultaten

Kontaminering är ett vanligt problem som kan påverka noggrannheten i dyntestresultaten. Kontamineringar kan förhindra att dynbläcket fuktar ytan ordentligt, vilket leder till felaktiga resultat. Några vanliga kontamineringskällor innefattar oljor, fett, smuts, damm och fingeravtryck.

För att förhindra att kontaminering påverkar dina dyntestresultat är det viktigt att rengöra och torka ytan noggrant innan du testar. Detta kan göras med användning av ett lösningsmedel såsom en isopropylalkohol eller en speciell rengöringslösning. Det är också viktigt att undvika att röra ytan med bara händerna, eftersom detta kan överföra oljor och andra kontamineringar.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda en mer specialiserad rengöringsmetod, såsom plasmabehandling eller koronabehandling, för att avlägsna envisa kontamineringar.

Vad används dynpennor till?

Dynpennor används för att mäta ytvätning eller ytenergi. Dyntestpennan är en enkel metod för att bestämma ytenergin hos de flesta polymerbaserade material.

Testpennan fungerar genom att den mäter den kraft som krävs för att dra en vätska genom ett litet hål i pennspetsen. Ju högre vätskans ytspänning är, desto mer kraft krävs. Denna kraft omvandlas sedan till en dynnivåavläsning.

Dynpennor används ofta för att testa lämpligheten hos material för tryckning, beläggning eller laminering. De kan också användas för att testa ytornas renhet före bindning eller tätning.

Hur använder man dynpennor?

Att använda en dynpenna är enkelt. Skruva först av locket och ta bort spetsen. Doppa sedan spetsen i vätskan som ska testas. Skruva slutligen på locket igen och tryck pennspetsen på ytan som ska testas.

Dynnivån indikeras av ett färgat band som visas på ytan. Ju högre dynnivå, desto mer kraft krävs för att dra vätskan genom hålet i spetsen.

Vad innebär dyntestresultat?

Dyntestresultat kan användas för att bestämma ett materials lämplighet för tryckning, beläggning eller laminering. Det krävs vanligtvis en dynnivå på 32 dyner/cm eller högre för dessa tillämpningar.

Dyntestresultat kan också användas för att fastställa ytornas renhet före bindning eller tätning. En dynnivå på 10 dyner/cm eller mindre indikerar att ytan är ren och lämplig för dessa tillämpningar.

Slutsats

Sammantaget är dyntestet ett otroligt användbart verktyg för tekniker som behöver utvärdera materialkompatibilitet eller felsöka vidhäftningsrelaterade problem. När testet utförs korrekt kan denna testmetod ge värdefulla insikter som kan spara tid och pengar på lång sikt.

tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

The management of Tantec contact people

Löser dina vidhäftningsproblem

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

 

TEKNISKA DATA

FUNKTIONER:

Lätt att använda

Applicera bara bläcket med den integrerade penselapplikatorn.
ASTM- och ISO-normer Användning av ASTM/ISO-betäcknade vätskor säkerställer full spårbarhet.
Tillgänglig från 30–72 mN/m Alla värden från 30–58 + 72 mN/m tillgängliga.
Snabb testprocess Omedelbara resultat av test med ”mätning” inom 3 sekunder.
Giftfria vätskor Tantec-utvecklade referensvätskor tillgängliga. (Ej för användning på PP).
Tekniska data  DyneTEC
Flaskstorlek  20 ml
Vätska, ISO/ASTM  Giftig vätska
Vätska, Tantec  Brandfarlig, giftfri (ej för användning på PP)
Bläckets livslängd  Upp till 12 månader
DyneTEC-testkit  Inkluderar kit med 6 flaskor (standard 36-40-44-48-50-56 mM/m)
Instruktioner för leverans  Farligt gods i undantagna mängder (giftfritt)