EPDM-profiler med plasmabehandling | ProfileTEC

ProfileTEC

Två vanliga tillämpningar för förbehandling av EPDM-profiler i fordonsindustrin med plasma görs före flocknings- och glidbeläggningsprocessen.

I flockningsprocessen är plasmabehandling nödvändig för att uppnå en stark bindning mellan gummit och limmet som används för att fästa flock. Vid glidbeläggning är det nödvändigt att behandla före sprayprocessen för att uppnå god vätbarhet och optimala vidhäftningsegenskaper hos beläggningen.

ProfileTEC eliminerar behovet av dyra primers, farliga kemiska behandlingar eller föråldrad slipborstning.

Behandlingen som uppnås genom plasmaurladdning förblir kostnadseffektiv utan att skapa ett hot mot vår miljö.

ProfileTEC tillverkas för att passa individuella kundkrav och är konstruerad för behandling av ledande massivt gummi, icke-ledande svamp eller en kombination av båda typerna av material.

De fristående systemen är självständiga och erbjuder 360° behandling vid linjehastigheter på upp till 40m/min. ProfileTEC finns med ett eller flera behandlingshuvuden och inkluderar individuell justering av varje aggregat för maximal operatörsflexibilitet.

Både standardenheter och kundanpassade enheter finns tillgängliga med både enkla eller flera behandlingshuvuden. ProfileTEC uppfyller CE-reglerna och är CE-märkt.

CASES

Tekniska data

FUNKTIONER: 
Lätt att använda  Anslut till huvudström och tryckluft.
Modulär plasma  Tillgänglig med ett eller flera plasmahuvuden för att passa alla profiler.
Gränssnittskontroll Alla behandlingsparametrar levereras till den centrala PLC-enheten.
Minimalt underhållsbehov Minimal rengöring och byte av delar krävs.
Kontaktfri behandling  Plasmahuvudena kommer inte i kontakt med profilen, vilket resulterar i mekanisk skada.
Flexibel design  Behandlingshuvudena är lämpliga för olika material, vilket eliminerar behovet av att göra förändringar.
Full införlivning ProfileTEC installeras enkelt i befintliga produktionslinjer.
Kostnadseffektivt Mycket små driftskostnader i samband med erforderlig huvudström och tryckluft.

 

Tekniska data  ProfileTEC-plasmabehandlare
Matningsspänning och frekvens  230 VAC, 50/60 Hz
Utspänning/plasmaeffekt  400V/Max. 2000 Watt
Strömkälla HV-X-plasmageneratorserien
Tryckluftsförsörjning  5–6 bar, torr och ren
Linjehastighet Upp till 40 m/min, övriga på begäran
Behandlingsbara material Ledande, icke-ledande
Systemtyp Fristående eller bordsskiva
Placering av elektroder  Individuella och inga verktyg krävs
Efterlevnad av regler  CE – RoHS – WEEE