Atmosfäriskt plasmabehandlingssystem | PlasmaTEC-X

PlasmaTEC-X

Tantecs nya atmosfäriska plasmabehandlingssystem PlasmaTEC-X är uppbyggt kring konceptet med en högspänd plasmaurladdning med likström i atmosfärisk luft.

Denna enhets mångsidighet möjliggör användning i helt integrerade robotceller, som en fristående enhet eller i nästan vilken produktionslinje som helst.

För att säkerställa korrekt plasmaurladdning från urladdningsmunstycket måste tryckluften ligga inom en viss nivå av tryck och volym. Det nya AirTEC-systemet, som är inbyggt i PlasmaTEC-X, säkerställer ett konstant flöde till urladdningsmunstycket hela tiden.

Via AirTEC-systemet justerar plasmageneratorn automatiskt luftflödet i urladdningsmunstycket oavsett kabel-/slanglängd.

AirTEC-systemet, tillsammans med den universella effektingången, gör PlasmaTEC-X mycket användarvänlig. Inga justeringar behövs, anslut bara till elnätet (nätström) och tryckluft så är enheten klar för användning.

Ett kedjekopplingssystem erbjuds där vilken kombination som helst av 1–8 PlasmaTEC-X-plasmageneratorer kan styras via en enda styrenhet – PlasmaREMOTE HMI-enheten. Enheterna kan styras individuellt via ett konventionellt reläsystem eller från det digitala gränssnittet som en grupp med samma huvudsignal.

Tantecs senaste funktion, som nu erbjuds kallas ”Stand-By air low” (standby-luft låg). Genom HMI kan en operatör ställa in ett luftflöde under standby för att undvika att damm dras till utloppshuvudet.

Alla anslutningar från PlasmaTEC-X-generatorn till utloppsmunstycket görs via en standardkontakt, vilket gör den mycket enkel att ansluta och använda.

Tack vare likströmstekniken och AirTEC-systemet behövs inga justeringar vid ändringar av kabellängd.

Tekniska data

FUNKTIONER

Lätt att installera

Systemet måste anslutas till elnätet och tryckluft, ingen justering av luft eller ström är nödvändig.

Standby-luftflöde

Luftflödet styrs elektroniskt vilket gör det möjligt att slå på/av, ett mindre luftflöde ingår i standby, för att undvika att damm dras till utloppsmunstycket.

Potentiell fri urladdning

Möjliggör behandling av både ledande, icke-ledande och halvledande ytor.

Kompakt och lätt vikt

PlasmaTEC-X är kompakt och lätt vilket gör den lätt att integrera i nästan vilken produktionslinje eller robotcell som helst. 

Höghastighetsproduktion

Plasma-urladdning med hög effekt möjliggör hög linjehastighet.

Utgående urladdningskontroll

Om effekten sjunker under en förinställd nivå erbjuds nödvändiga larmsignaler via generatorn.

Kontrollsignaler

Ett stort antal olika signaler finns tillgängliga på ett digitalt gränssnitt för att kontrollera och övervaka plasmaurladdningen hela tiden.

PlasmaREMOTE

En HMI-styrenhet ger enkel kontroll och justering av parametrar. HMI-styrenheten kan övervaka och styra mellan 1–8 enheter av PlasmaTEC-X.

Automatisk reglering av utloppsluft

Oavsett längden på ström-/luftkabeln så justeras Plasma-generatorn automatiskt för att säkerställa rätt lufttryck och flöde.

 

Tekniska data PlasmaTEC-X Generator PlasmaREMOTE PlasmaTEC-X-munstycke
Matningsspänning och frekvens 100–250VAC – 50/60Hz – (universal strömingång) N/A N/A
Utspänning/-effekt 550VA N/A 425watt
Startrampstid 10 ms N/A N/A
Frånkopplingstid < 1 ms N/A N/A
Kontrollgränssnitt M12 (8-polig) M12 (4 polig) N/A
Mått (BxLxH) mm 150x470x198 125x169x167 OD30x206
Vikt i kg 6,1 2,0 1,1 – (med 2 m slang)
Behandlingens bredd i mm N/A N/A 6-12 mm
Tryckluftsförsörjning 5–6 bar, torr och ren N/A N/A
Tryckluftsanslutning OD 8 mm – Snabbkoppling N/A N/A
Luftförbrukning N/A N/A 33 liter/min
Enheter per PlasmaREMOTE N/A 1–8 PlasmaTEC-X-generator N/A
Efterlevnad av regler CE – RoHS – WEEE CE – RoHS – WEEE CE – RoHS – WEEE
tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

The management of Tantec contact people

Löser dina vidhäftningsproblem

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.