Ytbehandling av plaströr – inifrån och ut

Plaströr används i många olika tillämpningar och inom en rad olika branscher. De tre huvudtyperna, PE, PEX och PP, delar en grundläggande egenskap, de har låg ytenergi. Detta gör det svårt för bläck, beläggningar och skum att fästa vid ytan. Tantecs koronabehandlare löser dessa problem genom att öka ytenergin och förbättra vidhäftningen.

Många olika tillämpningar

PE, PEX och PP uppvisar ett brett utbud av egenskaper vilka gör plaströrsystem till det perfekta valet för allt från tryckvattenledningar, avloppssystem med självfall, inomhusvärmesystem och ett ständigt växande antal nya marknader och användningar. Plaströr används i:

• Vattenrör
• Gasrör
• Avloppsrör
• Kabelskydd eller kanaler
• Värme- och kylrör
• Industriella system
• Kablar med inre ledare
• Kablar utan inre ledare
• Optisk fiber

Fördelar med plaströr

Plaströr har många fördelar jämfört med vanliga stålrör, som att vara lätta, starka, flexibla, kostnadseffektiva och hållbara. Deras motståndskraft mot många vanliga kemikalier som syror, baser, salter och oxidanter gör dem lämpliga för ett stort antal specialtillämpningar av olika slag. De är enkla att installera och kräver minimalt med underhåll, samtidigt som de erbjuder långvarig beständighet mot en mängd olika serviceförhållanden som nötning, temperatur, markrörelser, böjning, väderpåverkan, inre tryck osv.

Ytbehandling

Förbättrad produkthållbarhet har lett till minskad vätbarhet – en ytas förmåga att fästa vid vätskor som bläck och andra beläggningar. Denna minskning av vidhäftningskraften har lett till utvecklingen av nya och innovativa metoder för att förbättra vätbarheten.

Tantecs koronabehandlingssystem ger stor flexibilitet vid behandling av en mängd olika material som används inom rörindustrin och är en viktig metod för att lösa vidhäftningsproblem. Tantecs specialiserade koronabehandlare kan behandla rör över hela deras längd med överlägsen enpasstäckning och resultat. Koronabehandling ruggar upp ytan kemiskt, så att den kan ”greppa” bläcket, skummet eller beläggningen som appliceras på plaströret. Den resulterande kemiska bindningen som uppstår hos rörets yta är starkare än en enkel mekanisk bindning.

Tantecs plasmabehandlare och koronaytbehandlingssystem används i kabelindustrin:

SpotTEC kraftfull partiell ytbehandling
SpotTEC är ett förbehandlingssystem för produktionslinjen som utformats speciellt för enkel införlivning i nya eller befintliga rörproduktionslinjer. Frekvensen med vilken SpotTEC behandlar rör beror på rörets storlek, tjocklek och extruderingshastighet.

CableTEC optimerar vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger på kablar
CableTEC använder mycket hållbara keramiska elektrodelement vilket leder till fullständig och enhetlig ytbehandling av kablarna. CableTEC finns både som standard- och anpassad enhet i låg- och höghastighetskonfigurationer för införlivning i befintliga tryckmaskiner.

PlasmaTEC-Xkraftfull partiell ytbehandling
Atmosfärisk plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komplexa ytor som inte kan behandlas med vanliga mekanismer för koronabehandling.