NeedleTEC – Koronabehandling av nålnav

Tantec NeedleTEC är koronabehandling för nålnav av plast. NeedleTEC är svaret på de tidigare nämnda problemen gällande bindning och läckage.

Behandling av nålnavets yta ökar ytans vätbarhet och vidhäftningsegenskaper genom elektrisk urladdning.

Tack vare koronabehandlingens förmåga att uppnå extremt hög draghållfasthet har det blivit en av de vanligaste metoderna som används för att behandla navytor.

Till exempel uppvisar obehandlade nav draghållfasthet på mellan 18 och 25 N, medan koronabehandlade nav uppnår draghållfasthet på upp till 75 N.

Tantecs NeedleTEC-station är ett integrerat koronasystem som är utformat för att klara de höga hastigheterna hos högpresterande nålmonteringslinjer.

NeedleTECs förmåga att behandla svåråtkomliga navvinklar gör detta till ett lättanvänt system och en säker safe lösning för nålnav.

Stationens integrerade elektrodsystem hanterar alla vanliga hållarjiggar som används på monteringslinjer, inklusive jiggar i både rostfritt stål och plast.

För att ge 100 % kontroll över hela processen säkerställer ett unikt datoriserat elektrodövervakningssystem (tillval) att varje nålnav har exponerats för koronabehandlingen.

NeedleTEC-stationen är ett kompakt, fristående koronasystem för placering på bordsskiva som inkluderar en mikroprocessorstyrd generator, transformator, elektrodmontering och ozonfilter.

NeedleTEC-stationen installeras framför bindningsapplikatorstationen på monteringslinjer och behandlar alla standardnålnav samt anpassade nav.

Tekniska data

Fördelar:
Införlivas helt i nya eller befintliga nålmonteringslinjer
Lämplig för index- eller kontinuerliga produktionsprocesser
Övervakningssystem för 100 % processtyrning
Extremt hög draghållfasthet på upp till 75 N
Förhindrar läckage
Flexible