Kablar och rör

Plasma- och koronabehandling inom kabel- och rörindustrin

Plaströr används i många olika applikationer och inom en rad olika branscher. De tre huvudtyperna av plast i branschen är PE, PEX eller PP, och de delar en grundläggande egenskap, de har låg ytenergi, vilket gör det svårt för bläck, beläggningar och skum att fästa på ytan. Koronabehandling löser detta problem genom en ökad ytenergi och förbättrad vidhäftning. PE, PEX och PP uppvisar ett brett utbud av egenskaper vilka gör plaströrsystem till det perfekta valet för allt från tryckvattenledningar och avloppssystem med självfall till inomhusvärmesystem.

Med plasma- och koronabehandling kan du få:

 • Jämn och enhetlig behandling på alla ytor av tredimensionella delar
 • Behandling av svåråtkomliga områden på tredimensionella delar
 • Behandling av stora delar
 • Ytrengöring (plasmaetsning) på metall
 • Ytmodifiering utan påverkan på bulkmaterialet.
 • Kostnadseffektivitet och lång livslängd för vidhäftningsegenskaper
 • Miljövänliga lösninga

Plasma- och koronaytbehandling används för ytaktivering av:

 • Vattenrör
 • Gasrör
 • Avloppsrör
 • Värme- och kylrör
 • Industriella system
 • Kablar med inre ledare
 • Kablar utan inre ledare
 • Optisk fiber

Skicka in ditt prov för ett kostnadsfritt test i våra testanläggningar

På Tantec har vi erfarenhet av att utveckla lösningar för kabel- och rörindustrin och vår kärnkompetens är 3D-behandling som är jämn och enhetlig med en hållbar effekt. Vi har våra egna interna testanläggningar och erbjuder ett kostnadsfritt test av din del. Skicka in ett prov och förklara ditt projekt för oss. Efter testet får du en dokumenterad rapport och vi ger dig råd om den bäst lämpade behandlingslösningen.

Europa/Internationellt

Skicka in ditt prov till:

Tantec A/S

Industrivej 6

6640 Lunderskov

Danmark

Amerikas förenta stater

Skicka in ditt prov till:

Tantec EST Inc.

160 North Brandon Drive

Glendale Heights

IL 60139

U.S.A.

Tantec plasma- och koronaytbehandling för fordonsindustrin:

PipeTEC – Invändig behandling av rör

PipeTEC installeras vanligtvis mellan extrudern och sågen som skär rören i sektioner om 6 meter och extruderingshastigheten varierar för stora rör (Ø1000 cm – Ø1200 cm) 0,5 – 10 m/min. Koronabehandling är mycket effektiv och varar i flera månader, vilket innebär att slutbehandling inte behöver göras omedelbart.


SpotTEC – kraftfull partiell ytbehandling

SpotTEC är ett förbehandlingssystem för produktionslinjen som utformats speciellt för enkel införlivning i nya eller befintliga rörproduktionslinjer. Frekvensen med vilken SpotTEC behandlar rör beror på rörets storlek, tjocklek och extruderingshastighet.

CableTEC – optimerar vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger på kablar

CableTEC använder mycket hållbara keramiska elektrodelement vilket leder till fullständig och enhetlig behandling av kablarna. CableTEC finns både som en standardenhet i låg- och höghastighetskonfiguration för införlivning i befintliga tryckmaskiner.