Vakuumplasmabehandlare | VacuTEC 5050

VacuTEC 5050

Tantecs VacuTEC-5050-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av ett stort antal olika formsprutade delar.

VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för nedströms beläggnings-, limnings-, målnings- och tryckningstillämpningar.

I behandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,1 och 3 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden.

Behandlingscykeln är oftast kort, mellan 5–600 sekunder beroende på material och dess formulering.

Effektiv storlek för produkter på 2 hyllor: 500 x 500 x 100 mm. VacuTEC uppskattas för sin enkla drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet.

Behandling av gaser som argon och syre kan tillämpas, men i de flesta fall är detta inte nödvändigt på grund av den höga effekten som exponeras av plasmaurladdningen.

VacuTEC använder den avancerade Tantec-kraftgeneratorserien HV-X för strömförsörjning och en specialutformad plasmatransformator för att ge spänning till plasmaelektroderna.

Tantec har både standard VacuTEC-maskiner och specialdesignade maskiner.

VacuTEC kundanpassade maskiner är specialutvecklade och 100 % anpassade till kundens önskemål och krav i förhållande till produktionslinjen.

Cases

Tekniska data

FUNKTIONER:

Lätt att installera och använda

Anslut till huvudström.

Korta behandlingstider

Hög effektpåverkan möjliggör behandlingstider från 5–600 sekunder, beroende på material.

Vakuumnivå

Plasmaurladdningen är aktiv från 0,1–3 mbar beroende på tillämpningen.

Processgas

Processgaser såsom syre och argon kan användas, men i de flesta fall är det inte nödvändigt.

Processkontroll

Hela plasmaprocessen styrs via HV-X-generatorn och PLC-enheten. Alla parametrar visas på pekskärmen.

Kostnadseffektiv ytbehandling

På grund av den låga strömförbrukningen och inget behov av speciella behandlingsgaser är enheten en mycket kostnadseffektiv lösning för förbättring av ytans vätbarhet och vidhäftning.

Vakuumtryckplasma

Möjliggör behandling av både ledande och icke-ledande ytor.

Kammardörr

Gångjärnsdörr med fönster och säkerhetsbrytare.

Tekniska data

VacuTEC 5050 | Vakuumplasmabehandlare

Matningsspänning och frekvens

100-480 VAC 50/60 Hz

Utspänning/plasmaeffekt

5kV / 1000W

Strömkälla

HV-X10 Generator

Tryckluftsintag

6 bar torr och ren

Behandlingsgas

Standard: luft, syre, argon, kväve på begäran

Vakuumpumpens kapacitet i m³/min.

100 m³/timma

Vakuumnivå

0,1–3 mbar

Evakueringstid, typisk

90 sekunder

Plasmabehandlingstid, typisk

5–600 sekunder, beroende på material

Kontroll och anslutning

Komplett med Tantecs pekskärm.

Efterlevnad av regler

CE – RoHS – WEEE

Mått

1115 x 955 x 1745 mm

Hyllor

2

Brickstorlek

500 x 500 mm