Koronasystem för labb | LabTEC-X

LabTEC-X är ett koronasystem som har anpassats för användning i laboratoriemiljöer. Generatorn som medföljer detta system har anpassats för att ge tätare kontroll eftersom systemet används som en testanordning. Systemet är strikt manuellt för att se till att detta kommer att vara ett säkert tillägg till laboratorier. Du kan enkelt behandla en mängd olika delar genom att hålla i elektrodens isolerade handtag.

Vidhäftande bindning och efterbehandling av gjutna och extruderade delar av polyeten, polypropen, TPO och EPDM är ständiga tillverkningsproblem. Medicintekniska laboratorieprodukter tillverkade av polystyren har dålig vätbarhet och dåligt cellfäste. Ytbehandlingsteknik ger innovativa lösningar på vidhäftnings- och vätningsproblem i många branscher. Koronaytbehandling innebär en modifiering av polymerytor med elektrisk urladdning vid atmosfärstryck.

Koronaprocessen skapar de nödvändiga polära funktionella grupperna på polymerytan, vilket gynnar vidhäftning och vätbarhet. Tantecs LabTEC-X för bänkplacering är speciellt framtagen för behandling av små polymerdelar.

Detta innebär både tredimensionella delar och filmer. LabTEC-X är speciellt konfigurerad för FoU-labb och koncepttester. System består av en högfrekvent kraftgenerator och en behandlingsstation med en högspänningstransformator integrerad i stationen. Högspänningstransformatorn förstärker utsignalen från generatorn för att producera den höga frekvensen. Transformatorns utgång är ansluten till en rullelektrod av rostfritt stål eller keramik via en isolerad högspänningskabel.

Kommer som ett paket
Enheten är ett komplett paket: Generator, fjärrkontroll, kablar, LAB-station, kul- och trådelektrod. Transformatortypen är HT-X01-28: 28 kW.