Koronabehandling av ark och plattor

SheetTec

Syftet med ytbehandling av polymerbaserade material är att öka ytvätbarheten genom elektrisk urladdning.

Den låga ytenergin hos polymerbaserade substrat leder ofta till dålig vidhäftning av bläck, lim och beläggningar.

För att uppnå optimal vidhäftning är det nödvändigt att öka substratets ytenergi till strax över den på materialet som ska appliceras.

Koronabehandlare leder till förbättrade ytvidhäftningsegenskaper.

Behandling av ark och plattor för denna beläggning kan variera från 50 mm till 2000 mm, vilket ger kunden behandlingsflexibilitet för små och stora plattor.

SheetTEC kan installeras som en fristående enhet eller med ett transportsystem för integration i befintliga produktionslinjer. SheetTEC finns som ett enkel- eller dubbelsidigt system för ytbehandling.

SheetTEC är utrustad med metallelektroder för optimerad behandling av icke-ledande polymeramaterial.

Som tillval finns keramiska elektroder tillgängliga för att möjliggöra behandling av ledande ytor som rostfritt stål, aluminium med flera.

Tack vare den högspänningsteknik som utvecklats av Tantec är det möjligt att behandla ark över kanterna och till och med ark där kanterna är något böjda.

Arkens bearbetningshastighet kan variera mellan 0,5 m och 10 m/min.

SheetTEC säkerställer enhetlig behandling av skivor på upp till 50 mm i tjocklek.

Cases

Tekniska data

FUNKTIONER 
Lätt att installera
Systemet kräver endast elektrisk ström. 
Processkontroll
I kombination med HV-X-seriens kraftgenerator och PLC-enheter kan systemet mycket enkelt övervakas och justeras.
Enkel- eller dubbelsidig
Behandlingssystem för både enkel- och dubbelsidig behandling tillgängliga.
Kostnadseffektiv behandlingsprocess
Det behövs endast elektrisk ström för att uppnå effektiv behandling av skum och kartong, vanligtvis körs system på 1–4 kW beroende på bredd och hastighet.
Miljövänligt
Koronabehandling av skivor och plattor anses vara en miljövänlig process med låga driftskostnader.
Lätt att underhålla
Som alla Tantec-enheter är denna enhet är mycket enkel att använda, underhålla och installera.
Kontroll av wattdensitet
I kombination med HV-X-seriens kraftgenerator justerar systemet generatorns uteffekt enligt produktionslinjens hastighet.
Anpassad design
Detta behandlingssystem kan specialanpassas av Tantec för att underlätta enkel installation till nya eller befintliga produktionslinjer.

 

Tekniska data  SheetTEC-koronabehandlare
Huvudström 100–250VAC – 50/60Hz (universal strömingång)
Behandlingseffekt 200-4000 Watts
Behandlingsområde Enkel- eller dubbelsidig behandling
Behandlingens bredd  50 – 2000 mm
Linjehastighet  0,5–10 m/min (övriga på begäran)
Behandlingsbara material PP, PE, PVC. PVDA, PMMA, PS och andra icke-ledande polymerer/ledande
Behandlingens tjocklek  Upp till 50 mm
Kontroll och anslutning Komplett med pekskärm. (Standard – Proface)
Efterlevnad av regler  CE – RoHS – WEEE