SheetTEC förbättrar ytspänningen hos akryl och polykarbonater för vidhäftning

Det är ofta nödvändigt med beläggning av skivor som en del av tillverkningsprocessen. För att flytande bindemedel, lim, beläggningar eller bläck ska fästa vid ytan av gjuten, formad eller extruderad plast måste vi först modifiera ytan. Processen med att öka ytenergin förbättrar ytans vätbarhet och främjar därigenom starkare vidhäftning.

En av de ledande tillverkarna av optiska filter och skärmfönster finns i Danmark. Med mer än 25 års erfarenhet har PSC A/S en djupgående kunskap om vägledning och design av lösningar exakt enligt kundens krav och tillämpning. En utmaning och en önskan om bättre vidhäftning av tryckfärger ledde till kontakten med Tantec.

PSC tillverkar kund- och tillämpningsspecifika optiska filter och skärmfönster för professionella elektroniska enheter och ett brett utbud av andra tillämpningar. De många lösningarna används ofta under krävande förhållanden, där delarna, förutom att uppnå minsta möjliga reflektion, också måste vara resistenta mot olika kemikalier, slitage och rengöring, oförsiktig användning, vandalism osv.

Företaget erbjuder skärmfönsterlösningar tillverkade av ett brett urval av material: Gjutna och extruderade akrylskivor, polykarbonat och glas. Skärmfönstren är ”täckglas” placerade framför elektroniska skärmar för att förbättra utseendet, prestandan och funktionaliteten hos skärmen eller utrustningen.

 

Högpresterande ytbehandling

För att sådana lösningar ska erbjuda den nödvändiga funktionaliteten appliceras ofta högpresterande ytbehandlingar som nötnings- och kemikaliebeständiga hårdlacker och flerskikts antireflexbeläggningar (AR) på skivmaterialen.

En gemensam nämnare för de flesta av dessa är att de effektivt stöter bort smuts och föroreningar ”avsiktligt” dvs. ”anti-fingeravtryck eller anti-kladd” -funktion, och i tekniska termer visar en extremt låg ytspänning eller energi!

För att kunna skriva ut (screen, dyna eller bläckstråle)-dekorationer som passe partouts, symboler, logotyper osv. på dessa ytor måste ytspänningen modifieras.

Lätt att använda

För att ta itu med utmaningarna med bättre vidhäftning valde PSC att investera i en SheetTEC-lösning från Tantec.

”Lösningen är speciellt utformad efter våra behov och de viktigaste kraven var snabb och användbar i setupper både offline (batchbehandling) och online. Dessutom var en hög grad av behandlingsflexibilitet, dvs. hastighet, intensitet, antal passager och ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt (HMI) som gör det enkelt för operatörer att välja rätt behandling avgörande”, säger Jesper Nielsen, produktutvecklingschef på PSC.

Miljövänlig process

Koronabehandling av skivor anses vara en miljövänlig process med förhållandevis låg effektförbrukning. Även om ozon genereras som en biprodukt av koronaurladdningen, elimineras det enkelt antingen genom befintliga utsugssystem eller genom ett specialbyggt ozonneutraliserande system från Tantec. Material som PP, PE, PVC. PVDA, PMMA, PS och andra icke-ledande polymerer behandlas framgångsrikt med detta koncept.

SheetTEC-funktioner:

• Enkel- eller dubbelsidig
• Miljövänligt
• Anpassad design
• Processkontroll
• Kostnadseffektiv behandlingsprocess
• Behandlingens tjocklek: Upp till 50 mm
• Behandlingens bredd: 50–2000 mm
• Linjehastighet: 0,5–10 m/min (övriga på begäran)