​5 skäl till varför plasma- och koronaytbehandling är den föredragna lösningen bland tillverkare av medicintekniska produkter

Av Jeff Gradus, vice ordförande på Tantec Est. USA

Enhetlig behandling av alla ytor

Tantec NeedleTEC machine

Vakuumplasma är en lämplig teknik när din produkt eller del kräver behandling på alla ytor. Även 3D-delar med svåråtkomliga områden behandlas överallt och garanteras en jämn och enhetlig behandling tack vare det vakuum som byggs upp i behandlingskammaren. Vakuumplasmabehandling utförs i en kontrollerad miljö inuti en förseglad kammare som håller ett medelhögt vakuumtryck, vanligtvis 2–12 mbar. Gasen aktiveras av ett elektriskt högfrekvent fält. Kammaren fylls nu med plasma, och alla ytor garanteras behandling.

Läs mer om Tantecs vakuumplasmalösning: Tantec VacuTEC – Behandlar alla storlekar. Delarna placeras på brickor i Tantec VacuLINE-kammaren – Behandlar alla storlekar. Ett transportband transporterar delarna till Tantec RotoVAC-kammaren – Behandlar små delar. En trumma roterar i kammaren.

Korona är också en pålitlig teknik när du behöver enhetlig behandling på alla ytor. Vår patenterade RotoTEC-X fungerar med en elektrod och motelektrod eller dielektrikum. I RotoTEC-system placeras kulelektroder på ett roterande bord. De är ordnade i en cirkel i skivans yttre område och roterar under urladdning. Det här skapar ett slags koronagardin genom vilken delarna passerar. Gardinen säkerställer att komponentkonturen samt spår, borrhål och kantprojektioner kommer i kontakt med koronaatmosfären och därmed förbehandlas på ett tillförlitligt sätt.

Läs mer om Tantecs koronalösning:  elektroder från båda sidor

Läs mer om Tantecs koronalösning: Tantec RotoTEC-X – Roterande elektroder från båda sidor

Tantec Roto-X-lens machine

Behandlar en lång rad material

Tantec PLX machine

 Tantec i Lunderskov

Plast- och gummimaterial som polyolefiner, EPDM-gummi, plexiglas (PMMA) i polyeten (PE), polypropen (PP), teflon (PTFE), polystyren (PS), polykarbonat (PC), PVC, polyuretan (PUR), ABS, etc. är de vanligaste materialen som utmanar våra kunder med dålig vidhäftning och vätbarhetsegenskaper på grund av låg ytenergi. Plasma- och koronaytbehandling modifierar ytan med hjälp av elektriska urladdningar och ger en hög ytenergi som kan förenas med lim, bläckbeläggning och andra underlag.

Plasma- och koronaytbehandling är dessutom en föredragen lösning för aktivering av andra komplexa ytor inför vidare bearbetning. Metaller, glas, tyg och keramik är bara några av de material som också kan behandlas med bra resultat.

Rengöring med plasma- och koronateknik är också mycket effektivt. Förorenade ytor ger upphov till problem med bindnings-, tryck- och beläggningsprocesser, men med hjälp av plasma- och koronateknik garanteras du en ren yta.

Läs mer om metallrengöring: Tantec PlasmaTEC-X – för metallrengöring

Resultat av hög kvalitet

Tantec VacuTEC catheter

Plasma- och koronaytbehandling rekommenderas starkt till produktioner där hög kvalitet är en avgörande faktor. Det här beror inte enbart på den garanterat enhetliga behandlingen och den långa hållbarheten, utan främst på möjligheten att kontrollera behandlingsprocessen och anpassa lösningen till det exakta syftet. Till exempel behöver nålnav behandas innan nålen fästs. Obehandlade nav uppvisar en draghållfasthet på mellan 18 och 25 N, medan koronabehandlade nav uppnår en draghållfasthet på upp till 75 N.

Ett annat exempel är Coloplasts katetrar för kvinnor som är gjorda av silikon; ett material som är vanligt förekommande i olika former inom hela den medicinska industrin. Silikon framställs av syntetiska polymerer, vilket gör det biokompatibelt, pålitligt, flexibelt och enkelt att sterilisera, och därmed ett idealiskt val till katetrar för kvinnor.

Tyvärr fäster bläck och andra beläggningar inte ordentligt på silikonytan på grund av dess låga ytenergi och öppna ytstruktur. Före behandlingen är silikonets ytenergi endast 38 mn. Vakuumplasmabehandling fördubblar nästan ytenergin till 72 mn – vilket är nödvändigt för att Coloplasts patenterade beläggning ska kunna fukta ytan och fästa ordentligt.

Tantecs plasma- och koronaytbehandling VacuTEC eliminerar även ineffektiviteten, säkerhetsriskerna och risken för produktskador vid behandling med öppen låga, kemisk ytbehandling och slipteknik, samtidigt som den möjliggör förbättrade bindningsresultat.

Tantec producerar flera olika lösningar med snabba behandlingstider. Se vår lista över ytbehandlingsprodukter från plasma- och koronabehandlare. Om du har ytterligare frågor finns våra specialister här för att hjälpa dig.

Kort behandlingstid

Gemensamt för alla våra lösningar är den korta handläggningstiden. De faktorer som avgör behandlingstiden är delens storlek, vald behandlingsteknik och vidare bearbetning.

Låga kostnader

Tantec VacuTEC catheter in process

Plasma- och koronaytbehandling ger dig möjlighet att arbeta med billiga material, samtidigt som du slipper använda dyra lim och kemikalier. Den korta behandlingstiden innebär dessutom att dina produkter kommer snabbare till nästa process.

Om du vill lära dig mer om plasma och korona kan du läsa kunskapsbasartikeln ”Vad är korona- och plasmabehandling

Video: VacuTEC |Vacuum Plasma Treater

NeedleTEC treating plastic medical products

DEN MEDICINSKA SEKTORN

PLX nozzle treating a metal surface

FORDONSINDUSTRIN

CableTEC machine from Tantec

KABLAR OCH RÖR