Avancerade korona- och plasmaaggregat och generatorer | HV-X-serien

Tantecs strömgenerator HV-X är en ny serie avancerade korona- och plasmaaggregat som är mångsidiga för fristående ytbehandlare eller som en helt integrerad behandlingskomponent i automatiserade produktionslinjer byggda av OEM-tillverkare.

För fristående behandlare styrs HV-X-nätaggregatserien antingen av en operatörsgränssnittskontroll med en 5,7-tums grafisk pekskärm inklusive en inbyggd PLC med 16 ingångar och 16 utgångar och RS485 Modbus-port för datahantering eller via ett trådbundet PLC-gränssnitt.

För OEM-tillverkare erbjuder standard RTU 4-tråds Modbus-kontroll en unik kommunikationsplattform.

Profibus, CANopen med flera är tillval och kräver en separat protokollkonverterare för att ge omedelbar bussanslutning, dvs. Anybus Communicator.

Generator HV-X02, HV-X10 och HV-X20

HV-X-strömgeneratorer finns med 200, 1000 och 2000 watt uteffekt och arbetar med 17 olika högspänningstransformatorer i konfigurationer från 2 kV upp till 80 kV utspänning.

Den här omfattande spännvidden ger ytbehandlingslösningar för alla produkter oavsett delstorlek, form eller kapacitet.

Tekniska data

Kontrollägen:
Enkelt läge: Endast mycket grundläggande parametrar kan justeras med ratten och LCD-displayen på frontpanelen.
Modbus (standard): Full parameterstyrning inklusive inställning, lagring, verifiering och övervakning av alla parametrar. (Profibus, CANopen och andra busskontroller är tillval).
Operatörsgränssnittskontroll, Tantec Remote-X. (Tillval): Full parameterstyrning inklusive inställning, lagring, verifiering och övervakning av alla parametrar.
PLC-konfiguration (standard): Via huvudmaskinen, PLC eller liknande centralstyrning kan de viktigaste parametrarna kontrolleras och justeras.
Andra funktioner:
Utgående urladdningskontroll:  Antingen spännings- eller effektbegränsning.
Kontroll av wattdensitet: Baserat på delar/min., m/min. eller m2/min. (Buss-/operatörsgränssnittskontrolläge endast.)
Avancerad behandling: Timer med 5 lägen, 0,02–60 sekunder.
Elektrodmatchning:  70, 80, 970, 80, 90 och 100 %.
Tekniska data  HV-X02 HV-X10 HV-X20 HT-transformatorer
Matningsspänning och frekvens  100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/50 Hz 100-240 VAC 50/50 Hz 400 V
Utspänning/-effekt Max. 400 V/0-200 Watt Max. 400 Vp/0-1000 Watt Max. 400 Vp/0-2000 Watt (110 V: Max. 1500 Watt) 1–40 kV (17 typer)/0–2000 Watt
Effektförbrukning: 300 VA 1200 VA 2150 VA 0-2000 Watt
Startrampstid 5–30 ms, beroende på effektbelastning  5–30 ms, beroende på effektbelastning  5–30 ms, beroende på effektbelastning 5–30 ms, beroende på effektbelastning
Frånkopplingstid 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms
Mått i mm (LxBxH) 430 x 470 x 200 430 x 470 x 200 430 x 470 x 200 210 x 164 x 218 (torr) | 242 x 242 x 267 (olja)
Vikt i kg 12.5 12.5 14.5 5–11 kg, beroende på typ av transformator
Operatörsgränssnittskontroll  5,7-tums STN-pekskärm i färg  5,7-tums STN-pekskärm i färg  5,7-tums STN-pekskärm i färg 
(Tillval) Portar: (1) USB – (1) Ethernet – (1) Seriell RS485 Ports: (1) USB – (1) Ethernet – (1) Serial RS485 Ports: (1) USB – (1) Ethernet – (1) Serial RS485 N/A
Busskommunikationssystem Standard: RTU 4-tråds Modbus, 57,6 Kbaud, 8 bit. Tillval: CANopen/Profibus med flera Standard: RTU 4-tråds Modbus, 57,6 Kbaud, 8 bit. Tillval: CANopen/Profibus med flera Standard: RTU 4-tråds Modbus, 57,6 Kbaud, 8 bit. Tillval: CANopen/Profibus med flera N/A
Efterlevnad av regler CE – RoHs – WEEE CE – RoHs – WEEE CE – RoHs – WEEE CE – RoHs – WEEE