Ytbehandling inom den medicintekniska industrin

Plasma- och koronabehandling inom den medicintekniska industrin

Låg ytenergi i plastmaterial är en utmaning vid bindnings-, beläggnings- och tryckprocesser. Hållbarhet och kvalitet är viktiga faktorer vid tillverkning av medicintekniska produkter och det krävs en effektiv ytbehandling för att optimera dessa processer.

Plasma- och koronabehandling modifierar den kemiska strukturen i ytan av plastmaterial och förbättrar ytspänningen.

Resultatet är enhetlig behandling och förbättrade vidhäftnings- och vätbarhetsegenskaper med lång hållbarhet, samt möjlighet att uppnå högkvalitativa resultat vid bindning, beläggning och tryckning. 

Med plasma- och koronabehandling kan du få:

 • Jämn och enhetlig behandling på alla ytor av tredimensionella delar
 • Behandling av specifika svåråtkomliga punkter på tredimensionella delar
 • Ytmodifiering utan påverkan på bulkmaterialet
 • Kostnadseffektivitet och lång livslängd för vidhäftningsegenskaper
 • Miljövänliga lösningar

Plasma- och koronaytbehandling används för ytaktivering av:

 • Nålnav
 • Sprutor
 • Kateterslangar
 • Stomipåsar
 • Petriskålar
 • Odlingsvävnad
 • Linser
tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Skicka in ditt prov för ett kostnadsfritt test i våra testanläggningar

På Tantec har vi erfarenhet av att utveckla lösningar för den medicintekniska industrin och vår kärnkompetens är 3D-behandling som är jämn och enhetlig med en hållbar effekt. Vi har våra egna interna testanläggningar och erbjuder ett kostnadsfritt test av din del. Skicka in ett prov och förklara ditt projekt för oss. Efter testet får du en dokumenterad rapport och vi ger dig råd om den bäst lämpade behandlingslösningen.

Europa/Internationellt

Skicka in ditt prov till:

Tantec A/S
Industrivej 6
6640 Lunderskov
Danmark

Amerikas förenta stater

Skicka in ditt prov till:

Tantec EST Inc.
160 North Brandon Drive
Glendale Heights
IL 60139
U.S.A.

Koronabehandling av medicintekniska produkter

Eftersom koronabehandling är en bindningsbehandling används den idag ofta för att behandla medicinteknisk utrustning och göra dess ytor vidhäftande för tryckfärg. Exempel på de medicinska produkter som genomgår denna behandling innefattar; behållare för plastsprutor, medicinflaskor, transparenta rör som används för vätskor och till och med operationskläder.

När luften runt ytan på en produkt exponeras för en högspänningsladdning skapar det en frenesi av atomenergi. Syremolekylerna börjar brytas ner och smälta samman med andra som finns i produktmaterialet, vilket resulterar i en yta som är mer benägen för vidhäftning.

Koronabehandling av medicintekniska produkter förändrar ytan texturalt, från en slät och hal till en grov och sträv konsistens som kommer att gripa tag i bläcket, limmet eller beläggningen snabbare. Förändringen i ytans kemiska sammansättning gör att saker kan fästa vid den, vilket ger en starkare bindning än enkla mekaniska bindningar.

tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

The management of Tantec contact people

Löser dina vidhäftningsproblem

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

 

Fördelar med koronabehandling av medicintekniska produkter

Det finns ett antal fördelar med att använda koronabehandling för medicintekniska produkter. Några av dessa är:

 • Koronabehandlingen förbättrar flexibiliteten hos plast och laminerade material och gör det möjligt för tillverkaren att märka sina produkter med ett sigill, en logotyp eller en etikett som de väljer.
 • Detta skapar också ett säkerhetselement, eftersom en öppen låga användes innan för att skapa denna kemiska reaktion manuellt.
 • Koronabehandling av medicintekniska produkter är extremt effektiv, särskilt när det gäller tredimensionella delar, eftersom maskinen har ett antal huvuden som kan behandla objektet från olika vinklar, vilket möjliggör fullständig täckning på en enda gång.
 • Om manuellt arbete användes för att slipa de släta ytorna skulle det bli mycket kostsamt för tillverkningsföretagen, därför är koronabehandling av medicintekniska produkter också billigare och mer kostnadseffektiv jämfört med de manuella metoderna.
 • Även om koronabehandling av medicintekniska produkter är vanlig, används denna behandling också i en mängd olika branscher, såsom bilar, elektronik, rör, oftalmiska linser, elektriska kablar och ledningar osv.

Därför är användningen av koronabehandling för att förändra ytsammansättningen av föremål och för att skapa starka vidhäftande bindningar en stor framgång och dess många fördelar gör tekniken till det ultimata valet för produkttillverkare inom en rad branscher.

VacuTEC – Ytbehandling av katetrar med vakuumplasma

Genom att öka ytenergin hos katetrar, förbättrar vakuumplasmabehandling bindningsegenskaperna hos beläggningarna, vilket ger produkten extra säkerhet och tillförlitlighet. Före behandling är silikonens ytenergi endast 38 mN/m – efter behandling har den nästan fördubblats till 72 mN/m.

RotoVAC – Tillämpas för jämn och enhetlig behandling av smådelar

Plasmabehandling av små formsprutade plastdetaljer, utan att behöva placera dem i en jigg eller använda komplicerade hanteringssystem. Med RotoVAC-trumdesign fyller du helt enkelt trumman och placerar den i vakuumkammaren. Rotationen säkerställer att alla delar behandlas.

RotoTEC-X – Ytbehandling av oftamologiska linser före beläggning

Oftalmologiska plastlinser är sofistikerade produkter och deras prestanda är beroende av de ytbehandlingar de genomgår i tillverkningsprocessen före applicering av, dvs. färgade, fotokromism- eller hårda beläggningar. Ytspänningar som är lika höga som vattnets våtförmåga (72mN/m) uppnås.

SyrinTEC – Ytbehandling av sprutbehållare

SyrinTEC är utformad för att optimera vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger på sprutbehållare, som normalt är tillverkade av polymermaterial med låg ytenergi. SyrinTEC använder mycket hållbara keramiska elektrodelement vilket leder till fullständig och enhetlig behandling av sprutbehållarna.

NeedleTEC – Ytbehandling av nålnav

Tantec NeedleTEC är koronabehandling för nålnav av plast. NeedleTEC är svaret på de tidigare nämnda problemen gällande bindning och läckage.


PlasmaTEC-X – Atmosfäriskt plasmabehandlingssystem

Denna enhets mångsidighet möjliggör användning i helt integrerade robotceller, som en fristående enhet eller i nästan vilken produktionslinje som helst.

SpotTEC – Högfrekvent punktsystem

Tantec SpotTEC är en koronabehandlingsmaskin som används för behandling av profiler, behandling av kablar och formsprutade delar.

LeakTEC – Läckagedetektering av mikropinhål

LeakTEC är ett kraftfullt elektroniskt verktyg för icke-förstörande läckagedetektering av icke-ledande enskiktsmaterial.