Kvalitetsövervakning

LeakTEC | Läckagedetektering av mikrohål

LeakTEC är ett kraftfullt elektroniskt verktyg för icke-förstörande läckagedetektering av icke-ledande enskiktsmaterial.

MonTEC

MonTEC är ett avancerat system för Tantecs koronabehandlare och plasmabehandlare som övervakar urladdningsprestandan …

Dyne test | DyneTEC | Mätning av ytenergi

Fastställande av ytenergin kan uppnås genom att mäta kontaktvinkeln eller genom att använda Tantecs ytenergitestbläck – DyneTEC.

Tantec Medical industry surface treatment system

DEN MEDICINSKA SEKTORN

Surface treatment machine nozzles

PLASTKORT

Tantec Corona Treaters working on foam board

SKUM OCH KARTONG

Surface treatment nozzles treating automotive surface

FORDONSINDUSTRIN

Electronic device which can be treated with surface treatment

ELEKTRONIK

Surface treatment of cables and pipes

KABLAR OCH RÖR

Corona treatment of packaging products

EMBALLAGE