Atmosfärisk plasmabehandlare | SpinTEC

Tantecs nya atmosfäriska plasmabehandlingssystem SpinTEC är uppbyggt kring konceptet med en högspänd plasmaurladdning med likström i atmosfärisk luft. Denna enhets mångsidighet möjliggör användning i helt integrerade robotceller, som en fristående enhet eller i nästan vilken produktionslinje som helst.

SpinTEC har en växelströmsmotor som driver 2 stycken PlasmaTEC-X-munstycken som pekar inåt för jämn behandling och för att minimera värmepåverkan.

Behandlingsområdet kan vara mellan 40–150 mm. SpinTEC ansluts till standardgeneratorn PLX och standard-PlasmaREMOTE. Systemet kan rotera upp till 1000 rpm/min., och det är möjligt att behandla upp till 10 m/min.

För att säkerställa korrekt plasmaurladdning från urladdningsmunstycket måste tryckluften ligga inom en viss nivå av tryck och volym. Det nya AirTEC-systemet, som är inbyggt i PlasmaTEC-X, säkerställer ett konstant flöde till urladdningsmunstycket hela tiden.

Via AirTEC-systemet justerar generatorn automatiskt luftflödet i urladdningsmunstycket oavsett kabel-/slanglängd. AirTEC-systemet, tillsammans med den universella effektingången, gör SpinTEC mycket användarvänlig. Inga justeringar behövs, anslut bara till elnätet (nätström) och tryckluft så är enheten klar för användning.

Tantecs senaste funktion som nu erbjuds är ”Stand-By air low” (standby-luft låg). Genom HMI kan en operatör ställa in ett luftflöde under standby för att undvika att damm dras till utloppshuvudet. Alla anslutningar från SpinTEC-generatorn till utloppsmunstycket görs via en standardkontakt, vilket gör den mycket enkel att ansluta och använda. Tack vare likströmstekniken och AirTEC-systemet behövs inga justeringar vid ändringar av kabellängd.

Tekniska data

FUNKTIONER:
Lätt att använda Systemet måste anslutas till elnätet och tryckluft, ingen justering av luft eller ström är nödvändig.
Potentiell fri urladdning Möjliggör behandling av både ledande, icke-ledande och halvledande ytor.
Höghastighetsbehandling Hög effektpåverkan möjliggör behandlingstider på upp till 10 m/min, beroende på material.
Kontrollsignaler Ett stort antal olika signaler finns tillgängliga på ett digitalt gränssnitt för att kontrollera och övervaka plasmaurladdningen hela tiden.
Automatisk reglering av utloppsluft Oavsett längden på ström-/luftkabeln så justeras generatorn automatiskt för att säkerställa rätt lufttryck och flöde.
Kompakt och lätt vikt SpinTEC är kompakt och lätt vilket gör den lätt att integrera i nästan vilken produktionslinje eller robotcell som helst.
Standby-luftflöde Luftflödet styrs elektroniskt vilket gör det möjligt att slå på/av, ett mindre luftflöde ingår i standby, för att undvika att damm dras till utloppsmunstycket..

 

Tekniska data PlasmaTEC-X Generator PlasmaREMOTE SpinTEC
Matningsspänning och frekvens 1100–250VAC – 50/60Hz – (universal strömingång) N/A 200-250VAC – 50/60Hz
Utspänning/-effekt 550VA N/A 1000watt
Startrampstid 10 ms N/A N/A
Frånkopplingstid 1 ms N/A N/A
Kontrollgränssnitt M12 (8-polig) M12 (4-polig) M12 (8-polig)
Mått (BxLxH) mm 150x470x198 125x169x167 210x299x468
Vikt i kg 6,1 2,0 12,5 kg
Behandlingens bredd i mm N/A N/A 40-150 mm
Tryckluftsförsörjning 5–6 bar torr och ren N/A N/A
Tryckluftsanslutning OD 8 mm
Snabbkoppling
N/A N/A
Luftförbrukning N/A N/A 66 ltr/min
Kapacitet N/A N/A 10 m/min.
Efterlevnad av regler CE – RoHS – WEEE CE – RoHS – WEEE CE – RoHS – WEEE