Ytbehandlingsprodukter

Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning och ytrengöring

Ytbehandling med plasmabehandlingsteknik ger innovativa lösningar på vidhäftnings- och vätningsproblem i många branscher.

Komponentberedning är ett viktigt steg före bindning, målning, lackering och beläggningsprocesser. Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor före ytterligare bearbetning. Plasmaytbehandling förbättrar vätbarheten och vidhäftningen hos bläck, lim och beläggningar på många olika ytor.

Se vår ProfileTEC-behandlare för behandling av EPDM-profiler i drift.

Om du behöver förstå tekniken bakom ytbehandling rekommenderar vi att du läser år artikel om: Ytbehandling och hur det fungerar.

tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

The management of Tantec contact people

Löser dina vidhäftningsproblem

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

 

Vår plasmabehandlingsutrustning och våra produkter är kostnadseffektiva

Plasmabehandling ger ytbehandling och en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komplexa ytor före ytterligare bearbetning. Detta gäller särskilt för profiler med komplexa ytor som inte kan behandlas med vanliga koronabehandlingsmekanismer.

Vår plasmaytbehandlingsutrustning används för långvarig vidhäftande bindning av plast och metaller, och vi har många anpassningsbara lösningar som är lämpliga för ditt företag och dina produkter.

Plasmabehandling används i nästan alla industriella tillverkningsprocesser och vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera rätt utrustning för ytbehandling av alla typer av material.

Se vår populära SpotTEC-behandlare i drift:

Vi erbjuder olika typer av plasmabehandlingssystem och plasmabehandlare:

Tantec VacuTEC catheter

Använd Tantecs plasmabehandlingsprodukter före beläggning, tryckning eller vidhäftning

På en industriell nivå används plasmabehandlingar för behandling av ytor av olika material före beläggning, tryckning eller vidhäftning. Därför kan det också benämnas som en slags förbehandling av ytor. Plasmabehandling avlägsnar eventuella främmande kontamineringar som finns på ytan av ett material, vilket gör det bättre lämpat för vidare bearbetning. Material som plast är benägna att förlora alla typer av tryck eller beläggning som görs på dess ytor på grund av den glansiga strukturen, såvida de inte behandlas. Plaster är tillverkade av polypropen och är homopolär, vilket innebär att de inte binder enkelt.

Plasmabehandling på sådana plastytor kan leda till en effektiv förbehandling av ytaktivering innan limning, tryckning eller lackering kan ske. På samma sätt kan material som keramik och glas också behandlas med plasma. Vanligtvis används industriellt syre vid plasmabehandling såsom processgas, därav benämningen: syreplasma. Emellertid benämns atmosfärisk luft också som atmosfärisk plasma. Beroende på vilken typ av material som ska behandlas med plasma kan effekterna förbli framträdande i bara några minuter eller till och med månader.

Koronabehandling | Optimera vidhäftningsegenskaperna

Koronabehandling är en ytmodifieringsteknik som använder en koronaurladdning för att skapa förändringar hos egenskaperna i en yta. Att behandla ytan av ett material/ett föremål med en koronabehandlare säkerställer bindning med tryckfärger, beläggningar och lim.

Syftet med koronabehandling är att optimera vidhäftningsegenskaperna på polymerbaserade material. Den låga ytenergin hos polymerbaserade substrat leder ofta till dålig vidhäftning av bläck, lim och beläggningar som naturligt uppvisar betydligt höga ytenergier. Koronabehandling är en allmänt använd ytbehandlingsmetod inom plastfilm, extrudering, fordons- och medicinteknisk industri.

För att uppnå optimal vidhäftning är det avgörande att substratets ytenergi är lika med eller högre än ytenergin hos det material som ska appliceras på polymeren.

tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

The management of Tantec contact people

Löser dina vidhäftningsproblem

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

 

Förstå tekniken bättre

För att förstå vår koronabehandlingsteknik bättre kan du också läsa artikeln: Vad koronabehandling är och hur det fungerar! Nedan hittar du en lista över våra olika koronabehandlare. Vi rekommenderar att du läser vår kunskapsbasartikel om: ”Grunderna i koronabehandling” om du vill lära dig mer om koronatekniken. Du är också välkommen att ställa en fråga eller få en offert.

Tantec erbjuder skräddarsydda koronabehandlare och koronabehandlingssystem för slutanvändare och OEM, samt flera standardkoronabehandlingssystem för industriella tillämpningar.

Utrustning och system för koronabehandling

LeakTEC

Läckagedetektering är mycket användbart när det gäller att upptäcka en spricka eller ett litet hål i ett plastmaterial, som annars skulle passera obemärkt.

Se vår LeakTEC-maskin för mer information:

LeakTEC – Läckagedetektering