Vakuumplasmabehandlare | Trumdesign | RotoVAC

RotoVAC

Tantec RotoVAC-vakuumplasmabehandlare är konstruerad för plasmabehandling av små formsprutade plastdetaljer, utan att behöva placera dem i en jigg eller använda komplicerade hanteringssystem.

Med RotoVAC-trumdesign fyller du helt enkelt trumman och placerar den i vakuumkammaren. Rotationen säkerställer att alla delar behandlas.

I behandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,1 och 4 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden. Behandlingscykeln är oftast kort, mellan 20–180 sekunder beroende på material och dess formulering.

RotoVAC-plasmabehandlare uppskattas för sin enkla drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet. Behandling av gaser som argon och syre kan tillämpas, men i de flesta fall är detta inte nödvändigt på grund av den höga effekten som exponeras av plasmaurladdningen. RotoVAC använder den avancerade Tantec-kraftgeneratorserien HV-X för strömförsörjning och en specialutformad plasmatransformator för att ge spänning till plasmaelektroderna.

Den roterande trumman säkerställer att alla delar behandlas lika. I konceptet ingår en extra trumma som kan laddas under behandlingen och enkelt bytas ut mot den som används när omgången är klar.

Tekniska data

FUNKTIONER:

Lätt att installera och använda

Anslut till huvudström och tryckluft.

Korta behandlingstider

Hög effektpåverkan möjliggör behandlingstider från 20–180 sekunder, beroende på material.

Standard- eller anpassade kammare

Kammar- och trumstorlek kan utformas för de flesta tillämpningar. Många finns som standard.

Vakuumnivå

Plasmaurladdningen är aktiv från 0,1–4 mbar beroende på tillämpning.

Processgas

Processgaser såsom syre och argon kan användas, men i de flesta fall är det inte nödvändigt.

Processkontroll

Hela plasmaprocessen styrs via HV-X-generatorn och PLC-enheten. Alla parametrar visas på pekskärmen. (Standard – Proface).

Kostnadseffektiv ytbehandling

På grund av den låga effekten och inget behov av speciella behandlingsgaser är enheten en mycket kostnadseffektiv lösning för förbättring av ytans vätbarhet och vidhäftning.

Vakuumtryckplasma

Möjliggör behandling av både ledande och icke-ledande ytor.

Tekniska data

RotoVAC – Vakuumplasmabehandlare

Matningsspänning och frekvens

230 VAC eller 480 VAC 3Ph.

Utspänning/plasmaeffekt

Max. 3,5kV/max. 2000 Watt

Strömkälla

HV-X-plasmageneratorserien

Tryckluftsintag

5–6 bar, torr och ren

Processgas

Standard: luft, syre, argon, kväve på begäran

Vakuumpumpens kapacitet i m³/min.

15–240 m³/min, beroende på vakuumkammarens storlek

Vakuumnivå

0,1–4 mbar

Evakueringstid, typisk

15–60 sekunder, beroende på kammarstorlek och pumpkapacitet

Plasmabehandlingstid, typisk

20–180 sekunder, beroende på material

Kontroll och anslutning

Komplett med pekskärm. (Standard – Proface)

Efterlevnad av regler

CE – RoHs – WEEE