Vakuumplasmabehandlare | VacuLINE

Standard- och kundanpassade vakuumplasmabehandlare. Tantec VacuLINE-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av en mängd olika formsprutade delar. Maskinen är idealisk för kontinuerlig produktion, där inga operatörer krävs. VacuLINE-systemet erbjuder mycket snabb behandlingstid och optimala vidhäftningsegenskaper för nedströms beläggnings-, limnings-, målnings- och tryckningstillämpningar.

I behandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 1 och 4 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden. Behandlingscykeln är oftast kort, mellan 20–180 sekunder beroende på material och dess formulering.

VacuLINE-plasmabehandlare uppskattas för sin enkla drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet. Behandling av gaser som argon och syre kan tillämpas, men i de flesta fall är detta inte nödvändigt på grund av den höga effekten som erhålls av plasmaurladdningen.

VacuLINE använder den avancerade Tantec-kraftgeneratorserien HV-X för strömförsörjning och en specialutformad plasmatransformator för att ge spänning till plasmaelektroderna.

Tekniska data

Funktioner:

Lätt att installera och använda

Ansluts till huvudström och tryckluft.

Korta behandlingstider

Hög effektpåverkan möjliggör behandlingstider från 20–180 sekunder, beroende på material.

Standard- eller anpassade kammare

Kammarstorlek kan utformas för de flesta tillämpningar.

Processgas

Processgaser såsom syre och argon kan användas, men i de flesta fall är det inte nödvändigt.

Processkontroll

Hela plasmaprocessen styrs via HV-X-generatorn och PLC-enheten. Alla parametrar visas på pekskärmen. (Standard – Proface).

Kostnadseffektiv ytbehandling

På grund av den låga effekten och inget behov av speciella behandlingsgaser är enheten en mycket kostnadseffektiv lösning för förbättring av ytans vätbarhet och vidhäftning.

Vakuumtryckplasma

Möjliggör behandling av både ledande och icke-ledande ytor.

Fungerar i helautomatiska produktionslinjer

Införlivas enkelt i robotceller eller befintliga transportlinjer.

Tekniska data

VacuLINE

Matningsspänning och frekvens

3 x 400 VAC + 0

Plasmaström

0 – 6000 Watt

Strömkälla

HV-X-plasmageneratorserien

Tryckluftsintag

5–6 bar torr och ren

Processgas

Standard: luft. På begäran: Syre, argon och kväve

Vakuumpumpens kapacitet i m³/min.

15–240 m³/min, beroende på vakuumkammarens storlek

Vakuumnivå

1-4 mbar

Evakueringstid, typisk

15–60 sekunder, beroende på kammarstorlek och pumpkapacitet

Plasmabehandlingstid, typisk

20–180 sekunder, beroende på material

Kontroll och anslutning

Komplett med pekskärm. (Standard – Proface)

Efterlevnad av regler

CE – RoHS – WEEE