Vakuumplasmabehandlare | VacuTEC 2020

VacuTEC 2020

Tantecs VacuTEC-2020-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av ett stort antal olika formsprutade delar. VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för nedströms beläggnings-, limnings-, målnings- och tryckningstillämpningar.

I behandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,1 och 3 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden. Behandlingscykeln är oftast kort, mellan 20–120 sekunder beroende på material och dess formulering.

VacuTEC uppskattas för sin enkla drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet. Behandling av gaser som argon och syre kan tillämpas, men i de flesta fall är detta inte nödvändigt på grund av den höga effekten som exponeras av plasmaurladdningen.

VacuTEC använder den avancerade Tantec-kraftgeneratorserien HV-X för strömförsörjning och en specialutformad plasmatransformator för att ge spänning till plasmaelektroderna.

Cases

Tekniska data

FUNKTIONER:

Lätt att installera och använda

Anslut till huvudström.

Korta behandlingstider

Hög effektpåverkan möjliggör behandlingstider från 20–120 sekunder, beroende på material.

Vakuumnivå

Plasmaurladdningen är aktiv från 0,1–3 mbar beroende på tillämpningen.

Processgas

Processgaser såsom syre och argon kan användas, men i de flesta fall är det inte nödvändigt.

Processkontroll

Hela plasmaprocessen styrs via HV-X-generatorn och PLC-enheten. Alla parametrar visas på pekskärmen.

Kostnadseffektiv ytbehandling

På grund av den låga strömförbrukningen och inget behov av speciella behandlingsgaser är enheten en mycket kostnadseffektiv lösning för förbättring av ytans vätbarhet och vidhäftning.

Vakuumtryckplasma

Möjliggör behandling av både ledande och icke-ledande ytor.

Kammardörr

Gångjärnsdörr med fönster och säkerhetsbrytare.


Tekniska data

VacuTEC 2020 | Vakuumplasmabehandlare

Matningsspänning och frekvens

100-480 VAC 50/60 Hz

Utspänning/plasmaeffekt

Max. 350 Vp/max. 350 Watt

Strömkälla

Standard HV-X generator

Tryckluftsintag

3 bar torr och ren

Behandlingsgas

Standard: luft, syre, argon, kväve på begäran

Vakuumpumpens kapacitet i m³/min.

50 m³/min., andra på begäran

Vakuumnivå

0,1–3 mbar

Evakueringstid, typisk

22 seconds – 1 mbar

Plasmabehandlingstid, typisk

20–120 sekunder, beroende på material

Kontroll och anslutning

Komplett med Tantecs pekskärm.

Efterlevnad av regler

CE – RoHS – WEEE

Mått

752 x 503 x 432 mm

Vikt

80 kg

Högsta behandlingshöjd

105 mm

Brickstorlek

200 x 200 mm