Plasmabehandling avgörande för produktion av LED-navigationsljus

Lopolight är en ledande tillverkare av navigationsljus för båtar, skepp, färjor och andra fartyg. Det danska företaget är beläget i Humlebæk, norr om Köpenhamn, och utvecklar och producerar kompletta LED-system för navigationsbelysning som uppfyller de extremt krävande standarderna från US Cost Guard och armén. En ny innovativ design gjorde det nödvändigt att förbättra vidhäftningsegenskaperna hos de använda plastdelarna. Efter noggrann testning och analys valde Lopolight en VacuTEC 2020-lösning.

Allt började i en källare 2002, när LED-belysning var på frammarsch och användes alltmer. Den tidigare generationen navigationsljus hade många nackdelar som hög energiförbrukning och kort livslängd och konventionella glödlampor som krävde regelbundna byten. Men tack vare Lopolight-grundarnas innovativa tänkande utvecklades snart ett fast LED-navigationsljus. 170 000 LED-navigationsljus har sålts och använts på alla typer av fartyg, som täcker ett brett spektrum från mindre båtar till militära ubåtar.

Utveckling är en av Lopolights kärnkompetenser. En av de mest innovativa produkterna på marknaden lanserades 2019. Under utvecklingen av denna nya och unika produkt drabbades Lopolight av allvarliga vidhäftningsproblem.

Vidhäftningsproblem

Lopolights produkter inkluderar en unik kombination av LED-element och effektiv högkvalitativ elektronik. Denna teknik garanterar en extremt lång livslängd vid låg effektförbrukning även under de tuffaste förhållanden. Alla lampor är helt förseglade, vilket delvis är varför dessa lampor är en högkvalitativ produkt. Vidhäftning spelar en stor roll när det gäller försegling av lamporna eftersom de måste vara helt väderbeständiga och vattentäta även när de är nedsänkta i vatten. Faktum är att Lopolight har utvecklat lösningar för flera ubåtar som fortfarande fungerade felfritt efter tester på 350 meters djup.

Efter en google-sökning på ”plasmabehandling” och ”vidhäftningsproblem” kontaktade Lopolight Tantec för att diskutera de vidhäftningsproblemen de stod inför. Lopolight besökte sedan Tantec för ett provtest med egna delar. Den föreslagna behandlingen visade en signifikant positiv effekt, som också visade sig vara hållbar. Analysen visade att en Tantec VacuTEC 2020 plasmabehandlare var mest lämplig för Lopolight-delarna och efter att ha övervägt det hela ett kort tag lade Lopolight ordern. Även om investeringen gjordes för att förbättra ytbehandlingen av i första hand plastdelarna, upptäcktes det snart att andra element, såsom kablar, också skulle vinna på behandlingen.

Nöjd kund

En av grundarna till Lopolight – som för övrigt är en akronym för ”Low Powered Light” – partner och utvecklingschef Peter Hancke, var aktivt involverad i hela processen från den första kontakten till det interna testet och den slutliga implementeringen av Tantecs plasmabehandlare.

”Vi är mycket nöjda med Tantec-lösningen för atmosfärisk plasmabehandling. Vi är mycket imponerade av systemets användbarhet. Vi är också mycket nöjda med den goda servicen och det praktiska stöd vi fått under installationen”, säger Peter Hancke.

VacuTEC vakuumplasmabehandlare

Tantec utvecklar både standard- och anpassade lösningar. En av våra standardprodukter är VacuTEC 2020, vår minsta vakuumplasmabehandlare.

VacuTEC erbjuder snabb behandling och förbättrar vidhäftningsegenskaperna hos det behandlade materialet före beläggning, limning, målning eller tryckning.

Organiska ämnen som kan förorena ytan är osynliga för blotta ögat. De kan dock påverka ett föremåls förmåga att interagera med andra material avsevärt.

Under vakuumplasmabehandling joniseras en gas i en vakuumkammare för att bilda plasma. Syre- och argonplasma används ofta för plasmaetsning och aktivering av ytor.

Våra plasmabehandlingssystem kan avlägsna de nämnda organiska föroreningarna helt. Detta ökar materialets vidhäftningsegenskaper före bindning och minskar ytans vätbarhet, så att tryck, färg och beläggningar stannar på ytan.