Fordonsindustrin

Plasma- och koronabehandling inom fordonsindustrin

Genom arbete med plastmaterial som PE, PP, PS och EPDM har du redan upplevt de utmaningar som låg ytenergi innebär. Det är omöjligt att uppnå hållbara högkvalitativa resultat i bidnings-, beläggnings-, tryck- och lackeringsprocesser. Dessa processer är beroende av hög ytenergi och för att uppnå detta krävs ytbehandling. Plasma- och koronabehandling förändrar ytans kemiska struktur i plastmaterial och ökar ytenergin vilket leder till förbättrade vidhäftnings- och vätbarhetsegenskaper. Plasma- och koronaytbehandling är en föredragen och lämplig lösning inom fordonsindustrin och vi anpassar maskinerna så att de passar din produkt och produktionslinje.

Med plasma- och koronabehandling kan du få:

 • Jämn och enhetlig behandling på alla ytor av tredimensionella delar
 • Behandling av specifika punkter på tredimensionella delar
 • Behandling av stora delar
 • Rengöring av ytan på metall
 • Ytmodifiering utan påverkan på bulkmaterialet.
 • Kostnadseffektivitet och lång livslängd för vidhäftningsegenskaper
 • Miljövänliga lösningar som uppfyller lagstadgade krav

Plasma- och koronaytbehandling används för ytaktivering av:

 • Inre delar
 • Yttre delar
 • Drivlinans delar
 • Profiler

Skicka in ditt prov för ett kostnadsfritt test i våra testanläggningar

På Tantec har vi erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonsindustrin och vår kärnkompetens är 3D-behandling som är jämn och enhetlig med en hållbar effekt. Vi har våra egna interna testanläggningar och erbjuder ett kostnadsfritt test av din del. Skicka in ett prov och förklara ditt projekt för oss. Efter testet får du en dokumenterad rapport och vi ger dig råd om den bäst lämpade behandlingslösningen.

Europa/Internationellt

Skicka in ditt prov till:

Tantec A/S

Industrivej 6

6640 Lunderskov

Danmark

Amerikas förenta stater

Skicka in ditt prov till:

Tantec EST Inc.

160 North Brandon Drive

Glendale Heights

IL 60139

U.S.A.

Tantec plasma- och koronaytbehandling för fordonsindustrin

VacuTEC – 3D-behandling av små och stora delar

Behandlingen används för att främja vidhäftning före målning, lackering, tryckning, galvanisering eller vidhäftning eller för att rengöra ytor och avlägsna organiska rester. VacuTEC-plasmabehandling är en lågtemperaturprocess som sträcker sig mellan 40–120 °C.

PlasmaTEC-X – kraftfull partiell ytbehandling

Atmosfärisk plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komplexa ytor som inte kan behandlas med vanliga mekanismer för koronabehandling.

ProfileTEC – ett behandlingssystem för EPDM-profiler

Systemet behandlar flera ytor och svåra konfigurationer. En kundanpassad ProfileTEC består vanligtvis av 3–5 behandlingsenheter (huvuden) och kan hantera höga linjehastigheter (20–25 m per minut beroende på profiltyp) och komplexa delar av ledande och icke-ledande gummi.

SpinTEC – Atmosfäriskt plasmabehandlingssystem

SpinTEC har en växelströmsmotor som driver 2 st PlasmaTEC-X-munstycken som pekar inåt för jämn behandling och för att minimera värmepåverkan.

VacuLINE – Standard och kundanpassade vakuumplasmabehandlare

Tantec VacuLINE-plasmabehandlare är konstruerad för behandling av en mängd olika formsprutade delar.

SpotTEC – Högfrekvent punktsystem |

Tantec SpotTEC är en koronabehandlingsmaskin som används för behandling av profiler, behandling av kablar och formsprutade delar.