PlasmaTEC-X OEM

Tantecs nya atmosfäriska plasmabehandlingssystem PlasmaTEC-X OEM är uppbyggt kring konceptet med en högspänd plasmaurladdning med likström i atmosfärisk luft.

Denna enhets mångsidighet möjliggör användning i helt integrerade robotceller, som en fristående enhet eller i nästan vilken produktionslinje som helst. PlasmaTEC-X OEM är baserad på tekniken i PlasmaTEC-enheten.

PlasmaTEC-X OEM kan användas utan PlasmaREMOTE-styrenheten. Målgruppen är främst maskiningenjörer och OEM-kunder som bara vill använda en enda enhet och inte behöver en styrenhet.

Styrning och övervakning av enheten kan uppnås via I/O-gränssnittet med 24 V-signaler. En analys av driftförhållandena är också möjlig via ett BUS-gränssnitt.

Cases

Tekniska data

FUNKTIONER

Lätt att installera

Systemet måste anslutas till elnätet och tryckluft, ingen justering av luft eller ström är nödvändig.

Standby-luftflöde

Luftflödet styrs elektroniskt vilket gör det möjligt att slå på/av, ett mindre luftflöde ingår i standby, för att undvika att damm dras till utloppsmunstycket.

Potentiell fri urladdning

Möjliggör behandling av både ledande, icke-ledande och halvledande ytor.

Kompakt och lätt vikt

PlasmaTEC-X är kompakt och lätt vilket gör den lätt att integrera i nästan vilken produktionslinje eller robotcell som helst.

Höghastighetsproduktion

Plasma-urladdning med hög effekt möjliggör hög linjehastighet.

Utgående urladdningskontroll

Om effekten sjunker under en förinställd nivå erbjuds nödvändiga larmsignaler via generatorn.

Digitala och analoga kontrollsignaler

Ett stort antal olika signaler finns tillgängliga på ett digitalt gränssnitt för att kontrollera och övervaka plasmaurladdningen hela tiden.

Automatisk reglering av utloppsluft

Oavsett längden på ström-/luftkabeln så justeras generatorn automatiskt för att säkerställa rätt lufttryck och flöde.

 

Tekniska data PlasmaTEC-X Generator PlasmaTEC-X-munstycke
Matningsspänning och frekvens 100–250VAC – 50/60Hz (universal strömingång) N/A
Utspänning/-effekt 550VA 425watt
Startrampstid 10 ms N/A
Frånkopplingstid < 1 ms N/A
Kontrollgränssnitt M12 (8-polig) M12 (8-polig)
Mått (BxLxH) mm 150x470x198 OD30x206
Vikt i kg  6,1 1,1 – (med 2 m slang)
Behandlingens bredd i mm N/A 6-12 mm
Tryckluftsförsörjning 4–8 bar
torr och ren
N/A
Tryckluftsanslutning OD 8 mm Snabbkoppling  N/A
Luftförbrukning N/A 33 liter/min
Efterlevnad av regler CE – RoHS – WEEE CE – RoHS – WEEE