Imponerande ytbehandling med plasma ersätter opålitlig behandling med öppen låga

Imponerande ytbehandling med plasma ersätter opålitlig behandling med öppen låga

Efter många år har den italienska maskintillverkaren GPE Ardenghi srl ersatt behandling med öppen låga med plasmabehandling i sina screentryckmaskiner.

Det familjeägda företaget GPE Ardenghi srl grundades 1945. Företaget har specialiserat sig på halvautomatisk och automatisk utrustning för komplexa screentryckmaskiner för reklamartiklar, kosmetika, läkemedel, fordon och andra industrigrupper.

En gemensam kund etablerade kontakten mellan Tantec A/S och GPE, vilket resulterade i en konstruktiv dialog om användningen av plasma i GPE:s utrustning.

Efter flera möten, testkörningar och implementering beslutade GPE att inkludera en Tantec-lösning som standardalternativ för sina screentryckmaskiner.

”Vi är mycket nöjda med Tantecs produktkvalitet. I kombination med den höga servicenivån hos Emme Zeta imp. är detta mycket speciellt och avgörande för vårt samarbete”, säger Roberto Ardenghi, GPE Ardenghi srl.

På Tantec upplever vi en branschtrend att ersätta behandling med öppen låga med plasmabehandling. Ett växande antal kunder rör sig bort från behandling med öppen låga på grund av dess höga koldioxidutsläpp och den farliga arbetsmiljön. Med Tantecs plasmaytbehandling kan du uppnå en större ROI än med behandling med öppen låga, som är dyrare på grund av den höga effektförbrukningen.

Kunderna frågar också efter alternativ till den opålitliga behandlingen med öppen låga eftersom de har liten kontroll över hela processen. Bristen på kontroll är ett stort problem för produktionsprocessen eftersom det ofta leder till defekter i slutprodukten. Det finns också klagomål om brist på konsistens i resultaten som genereras av behandlingssystem med öppen låga. Beroende på tillverkarnas kvalitetsstandarder har resultaten varierat från godtagbara till mycket dåliga.

Den första av många lösningar från GPE och Tantec har redan levererats till olika branscher, och vi har bara fått positiv feedback.

I övrigt har den italienska maskintillverkaren varit mycket nöjd med den höga flexibiliteten i samarbetet med Tantec:

”På grund av de speciella önskemålen från våra kunder och våra maskiner, som ofta är skräddarsydda, är det absolut extra värdefullt med den hjälp och det goda samarbete vi har med både Emme Zeta och Tantec. Det sätt som de försöker lösa vårt behov på är oerhört viktigt för att ge kvalitet och prestanda på våra automationslösningar”, säger Roberto Ardenghi