Prestandaövervakning för koronasystem | MonTEC

MonTEC är ett avancerat system för Tantecs korona- och plasmabehandlare som övervakar urladdningsprestandan från varje enskild behandlingselektrod.

Ett MonTEC-system har enstaka sändarmoduler som drivs av den tillämpade högspänningen till behandlingselektroderna och överför urladdningsdata till mottagarmodulen.

MonTEC ger realtidsdata och erbjuder full kontroll och spårbarhet av behandlingsparametrar. Mätdata överförs enkelt till en huvud-PLC eller dataloggningsenhet.

Varför införliva MonTEC?

Allt fler högkvalitativa produkter kommer ut på marknaden varje dag. För att säkerställa samma kvalitet på produkterna varje gång är det nödvändigt att göra kvalitetskontroller för att säkerställa en viss behandlingsnivå. Realtidsmätning av högspänningseffekten från enskilda elektroder har ofta efterfrågats. Med MonTEC-systemet är det möjligt att mäta effektdata i realtid.

Stor fördel

De kunder som använder MonTEC tillverkar avancerade produkter med höga kvalitetskrav, såsom medicintekniska produkter, produkter inom fordonsindustrin och andra kvalitetsdrivna branscher.