Kunskapsbas/vanliga frågor

Vanliga frågor – allt du behöver veta om ytbehandling

Surface treatment with plasma of plastic card

Betydelsen av ytbehandling inom medicinsk industri

Inom medicinsk industri beror framgången för många processer och applikationer på de olika materialens förmåga att fästa vid varandra.

Plastic syringe with white background

Plasma- och koronabehandling inom medicinsk industri


Inom den medicinska industrin är vidhäftning och beläggning definitivt en utmaning på material med låg ytenergi som polystyren, polypropen och polyeten.

Dr. Michael Thomas

Förbättra ytenergin | Jämförelse av korona och plasma


Vad är ytenergi och varför är det viktigt att ha hög ytenergi vid limning av tryck på ytor?

Vakuumplasmateknik – webbinarium


Vakuumplasma är en lämplig teknik när din produkt eller del kräver behandling på alla ytor. Även 3D-delar med…

Vad innebär ytbehandling?

Ytenergi hos fasta material och behovet av ytbehandling av polymerer. Det är ofta nödvändigt att binda plastmaterial till metaller eller andra plastmaterial, eller…

PlasmaTEC-X-OEM-plasma-treater

Processen för plasmaetsning


Etsning innebär processen att avlägsna ett material från ytan på ett annat material. Det finns flera metoder för plasmabehandling, men två huvudtyper…

Vad används plasmarengöring till?

Rengöring är nödvändigt för att avlägsna föroreningar från ytor innan de kan användas i tillverkningsprocessen. Plasmarengöring kan…

Plasmarengöring och var det används ?

Plasmarengöring används på ett antal material för att rengöra ytorna och förbereda dem för ytterligare bearbetning, dvs målning, beläggning och inkapsling…

Plasmaetsning och fördelarna jämfört med flytande etsning


Ett sätt att modifiera metallers fysikaliska och kemiska egenskaper är plasmaetsning. Tekniken är särskilt populär i den digitala världen för…

Vidhäftning och ytbehandling av plastytor


Ytbehandling av plast är inget ovanligt förfarande i industrivärlden. Otaliga plaster behandlas varje dag för förbättrad vätbarhet…

Lopolight-VacuTEC-case

Grunderna för plasmabehandling


Fram till 1950-talet trodde man att materia endast existerade i tre former, dvs fast, flytande och gas. Men allt det förändrades när en dansk ingenjör upptäckte plasma…

Grundläggande om koronabehandling


Koronabehandling introducerades inom industrisektorn år 1951. En ingenjör i Danmark fick uppdraget att hitta en säker metod för att trycka…

5 skäl för att använda plasma eller korona


Vakuumplasma är en lämplig teknik när din produkt eller del kräver behandling på alla ytor. Även 3D-delar…

treated nottreated

Plasma i en behållare: Hur behandlas insidan i en sluten plastbehållare?

Tantecs utrustning för plasmabehandling har många olika tillämpningar. Som ett exempel har vi inom den medicinska industrin löst många problem med våra maskiner…

Hur länge är plasmaaktiverade polymerytor öppna?

För att förbättra vidhäftningen av polymerer kan en behovsorienterad förbehandling av ytan utföras med hjälp av en plasmaprocess…

Ytbehandling av metaller


Behandling av metaller kan vara av avgörande betydelse i många branscher. Det är ingen ny process, utan en process som använts så långt tillbaka som…

Vakuumplasmabehandling förbättrar vidhäftningsförmågan


Resultaten av plasmabehandling av ytor finns i din vardag, även om du inte är medveten om det. Titta bara på tangentbordet på din dator – chansen är…

Vad innebär koronaytbehandling?

Koronabehandling är en högfrekvent, elektrisk urladdning med hög spänning. Urladdningen genereras mellan en elektrod och en motelektrod. Koronaurladdningen har en så kraftfull inverkan på materialets yta att molekylstrukturen förändras på ett sätt som förbättrar ytans vätbarhet.

Är det möjligt att behandla metallytor?

Metallytor kan behandlas med hjälp av särskilda isolerade elektroder. Behandling av metallytor är främst en fråga om ytrengöring.

Hur kan den förbättrade vidhäftningen mätas?

Den förbättrade vidhäftningsstyrkan kan enkelt mätas antingen genom kontaktvinkelmätning eller med dynbläck.

Vad betyder dynnivå/mN/m?

Dynnivån återspeglar ytans vätbarhet – ju högre dynnivå, desto bättre vätbarhet/vidhäftning.

Läs mer om Dyntestning.

Kan Tantec-utrustning byggas in i min befintliga produktionslinje eller är det alltid en batchprocess?

I de flesta fall är plasma- och koronautrustningen integrerad i den befintliga produktionsutrustningen.

Påverkar linjehastigheten resultaten av koronabehandlingen?

Ja, ju högre linjehastighet eller genomströmning av produkter, desto större koronaeffekt krävs. Tantec kan enkelt beräkna behovet av behandlingseffekt och ange antal elektroder och storlek på koronageneratorn.

Krävs det någon extraktion från en Koronabehandlare?

Ja, ozon bildas som en biprodukt av koronaurladdningsprocessen. Det är en allotrop form av syre och förekommer i rumstemperatur som en instabil gas med en skarp, karakteristisk lukt. Den kan vanligtvis detekteras genom dess lukt vid koncentrationer så låga som 0,01 till 0,05 ppm, vilket ligger under den tillåtna exponeringsnivån på 0,1 ppm. Tantec erbjuder ett standardsortiment av ozonfilter med flödesgivare för att styra flödena av utsugsluft, och Tantec garanterar att ozonnivån i arbetsområdet inte överskrider den tillåtna exponeringsnivån.

Erbjuder Tantec eftermarknadstjänster?

Tantec erbjuder uppstart av utrustning och utbildning av operatörspersonal ute hos kund, och Tantecs tekniker finns tillgängliga för årlig underhållsservice på levererad utrustning.

I det här avsnittet hittar du tekniska artiklar om vår plasma- och koronateknik.

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå exakt vad plasma och korona är, hur tekniken fungerar och vilka material den kan tillämpas på. I Tantecs kunskapsbaskategori, (eller Vanliga frågor och svar), hittar du tekniska artiklar om tekniken och processerna.

Många av de artiklar vi presenterar här är ett resultat av de frågor vi får via vår hemsida eller från våra kunder runt om i världen, som vi möter på mässor eller på våra teknikseminarier. En fråga vi ofta stöter på är hur plasmabehandling kan fungera som etsmedel. Du kan läsa mer om det i vår artikel om plasmaetsning.

Vi hoppas att du hittar svar på dina frågor här. Annars är du välkommen att kontakta oss, så ger vi dig ett svar så snart som möjligt.

Anledningar att ytbehandla material

Det är ofta nödvändigt att binda plastmaterial till metaller eller andra plastmaterial, eller att helt enkelt trycka på en plastyta. För att lyckas med det bör det flytande limmet eller bläcket kunna väta ytan på materialet. Vätbarheten beror på en specifik egenskap hos ytan: Ytenergi, ofta kallad ytspänning.

Tantec utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa korona- och plasmabehandlare för att förbättra vidhäftningsegenskaperna på plast och metaller genom att höja denna ytenergi.

När ytan behandlas börjar gasen flöda vid lågt tryck. Allt detta sker innan någon energi (elektrisk ström) appliceras. Plasmabehandling vid låg temperatur är ett enkelt sätt att bearbeta material som är värmekänsliga. Dessa typer av plasma kallas ibland för ”kall plasma”, vilket betyder kall plasmabehandling.

Tantec Medical industry surface treatment system

DEN MEDICINSKA SEKTORN

Surface treatment machine nozzles

PLASTKORT

Tantec Corona Treaters working on foam board

SKUM OCH KARTONG

Surface treatment nozzles treating automotive surface

FORDONSINDUSTRIN

Electronic device which can be treated with surface treatment

ELEKTRONIK

Surface treatment of cables and pipes

KABLAR OCH RÖR

Corona treatment of packaging products

EMBALLAGE