Vad används plasmarengöring till?

Varför använda plasmarengöring/plasma cleaning?

Rengöring är nödvändigt för att avlägsna föroreningar från ytor innan de kan användas i tillverkningsprocessen.

Plasmarengöring kallas ofta även plasma cleaning och kan tillämpas på en mängd olika material, liksom på ytor med komplexa geometriska former.

Ett plasmarengöringssystem möjliggör effektiv rengöring av en yta utan negativ inverkan på andra egenskaper hos ytan.

Under de senaste decennierna har effektiviteten hos plasmarengöring erkänts och använts för en mängd förbehandlingar för att rengöra material.

Här nedan följer lite information om vad plasmarengöring egentligen är och vad det används till.

Vad är plasma?

Plasma betraktas som det fjärde tillståndet för materia. Det är ett unikt bearbetningsmedium när det gäller behandling av ytor och för ytmodifieringar. Plasma är joniserad gas som består av joner, elektroner och neutrala atomer.

Medan elektroner i plasman existerar vid en högre temperatur jämfört med hos neutral gas håller plasman alltid nästan omgivningstemperatur, och densiteten hos dess elektron ligger runt 1 010 cm-3.

Plasmarengöring har förmågan att effektivt avlägsna alla organiska föroreningar från ytor genom en process med en kemisk reaktion (luftplasma) eller fysisk ablation (AR-plasma/argonplasma).

Ett plasmarengöringssystem kan också användas tillsammans med kemiska funktionella grupper som karboxyl, karbonyl och hydroxyl på ytan, vilket resulterar i att de flesta ytor blir hydrofila. Förutom att vara ren måste en yta också vara hydrofil, dvs ha en minskad vattenkontaktvinkel med ökad vätbarhet för att förbättra bindningen eller vidhäftningen till andra ytor under tillverkningsprocessen.

Bortsett från det används plasmarengöring också för att avlägsna mikrobiella föroreningar från en yta, vilket gör det extremt fördelaktigt för sterilisering i forskningstillämpningar med biomaterial.

Vill du veta mer? Läs om plasmabehandling

tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

The management of Tantec contact people

Löser dina vidhäftningsproblem

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

 

Tillämpningar med plasmarengöring

Plasmarengöringssystem kan användas för en mängd olika ytrengöringsändamål före bearbetning. Det är effektivt för att avlägsna ytoxidering och rensa mineralrester från ytor.

Det används också för att förbereda ytor av plast och elastomerer, samt för rengöring av keramik. Ett annat användningsområde är rengöring av glas- och metallytor.

Användning av effektiva plasmarengöringssystem eliminerar behovet av att använda kemiska lösningsmedel. En stor fördel med att använda plasmarengöring är att hela processen är användarvänlig och miljövänlig.

Bortsett från det är driftskostnaden för att använda plasmarengöringssystem låg, samtidigt som den ger högsta kvalitet på rengöringsytor. En annan fördel med att använda ett plasmarengöringssystem är att det eliminerar behovet av att använda kemiska lösningsmedel.

Som ett resultat eliminerar användningen av plasmarengöring behovet av lagringsanläggningar eller arrangemang för bortskaffande av lösningsmedelsavfall. Plasma är en beprövad och effektiv metod för kritisk ytbehandling.

Vad är syreplasmarengöring?

Syreplasma avser alla plasmarengöringsprocesser där syre också används i plasmakammaren. Syre används också i rengöringsprocesser som utförs före bindning. Syre kan också kombineras med andra gaser för att etsa en yta.

Syre kan sägas vara den vanligaste gasen som används vid plasmarengöring. Det beror främst på dess breda tillgänglighet och låga kostnad. Syreplasma kan skapas genom att man använder en syrekälla i ett plasmasystem.

Dessutom kan alla system som är tillgängliga för plasmaetsning fungera med syre, eftersom det vanligtvis används för att rengöra icke-metalliska ytor som glas, teflon och plast, och även ökar den icke-metalliska ytans vätbarhet.

Kostnader för plasmarengöring

Kostnaden för plasmarengöringsutrustning är relativt låg jämfört med andra typer av materialrengöringssystem. Bortsett från det är även de kostnader som följer med utrustningens årliga underhåll försumbara, varför plasmarengöring har ökat i popularitet betydligt genom åren.

Plasmarengöring anses vara en effektiv och lättanvänd metod för att uppnå bättre rengöringsresultat jämfört med konventionella rengöringsprocesser.

Plasmarengöring bör användas överallt där en ren och tillförlitlig yta behövs. Plasmarengöring är inte bara enkelt och säkert, det är också miljövänligt och mycket effektivare jämfört med traditionella våtkemiska rengöringsprocedurer.

Video: VacuTEC | Vacuum Plasma Treater

Tantec Medical industry surface treatment system

DEN MEDICINSKA SEKTORN

Surface treatment machine nozzles

PLASTKORT

Tantec Corona Treaters working on foam board

SKUM OCH KARTONG

Surface treatment nozzles treating automotive surface

FORDONSINDUSTRIN

Electronic device which can be treated with surface treatment

ELEKTRONIK

Surface treatment of cables and pipes

KABLAR OCH RÖR

Corona treatment of packaging products

EMBALLAGE