Ytbehandling av plastflaskor – BottleTEC

BottleTEC

Vikten av att få slutförpackningen för en produkt att se professionell ut är en trend på uppgång hos många flasktillverkare. Tillverkare är mer fokuserade på branding än någonsin. Flasktillverkare vill inte att deras etiketter ska falla av flaskan eller ha dåligt tryckta logotyper som leder till att produkten ser billig ut eller dåligt gjord. Detta kan hända om flaskans yta inte har ytbehandlats.

När flasktillverkare står inför utmaningar med etiketter, beläggningar och bläckvidhäftning, används ofta koronaytbehandlare för att öka vidhäftningsstyrkan. Problem med flaskans vidhäftning uppstår eftersom många av de behållarmaterial som används i förpackningen är kemiskt inerta.

Flaskbeläggning säkerställer att etiketterna inte faller av förrän etiketten helt förstörs. Ytbehandling aktiverar ytor för att skapa bindningsplatser för att möjliggöra framgångsrik vidhäftning.

Enkelt uttryckt är ytbehandling (etsning) beredningen av en plastyta för att möjliggöra högsta möjliga vidhäftning mellan plasten och andra material såsom lim, bläck eller beläggningar. Utan detta steg i produktionsprocessen kommer det tryckta bläcket att rinna av och vissa typer av etiketter fastnar inte.

Tantecs BottleTEC-system sätter nya standarder för koronabehandlingsteknik. Det är möjligt att ytbehandla PE, PET, PP, PC, PEEK, ABS, PS och andra cylindriska behållare vid produktionslinjer för höghastighetsgjutning, tryckning, fyllning eller märkning. Flaskor roterar snabbt genom systemet och får en 360 °-behandling.

Detta universella BottleTEC-system som utvecklats av Tantec fungerar med patenterade roterande elektrodelement, vilket resulterar i en fullständig och enhetlig behandling av delar. Dessa fristående enheter kan installeras i befintliga produktionslinjer eller användas som en efterbehandlingsprocess.

Koronabehandling av flaskor anses vara en miljövänlig process med låg driftskostnad. Med koronaytbehandling uppnår du stora besparingar på vidhäftande material, bläck, beläggningar och t.ex. primer.

BottleTEC-ytbehandlingssystems funktioner:

  • Ytbehandling av flaskor i olika former
  • Håller jämna steg med befintliga produktionslinjer.
  • Behandling av nivåer upp till 72 mN/m (dyn/cm), beroende på tillämpning.
  • Kontaktfri behandling
  • BottleTEC-elektroder säkerställer en enhetlig behandling
  • Flexibel design – ingen justering behövs
  • Ytbehandling av tomma och fyllda flaskor (beroende på tillämpning)
  • Olika utföranden finns tillgängliga beroende på delgeometrin
  • Enkelt underhåll

Tantecs BottleTEC-ytbehandling erbjuder olika lösningar för att förbättra ytvidhäftningen på flaskor. Våra lösningar innefattar atmosfärisk plasmabehandling och koronabehandling. Några exempel på vår kompetens visas nedan. Kontakta oss för mer information.

Anpassat koronasystem

BottleTEC – Koronabehandlare (horisontella elektroder)

BottleTEC – Plasmabehandling med PlasmaTEC-X

BottleTEC – Ytbehandling med SpotTEC

BottleTEC – Koronabehandling (vertikala elektroder)