Högfrekvent punktsystem | SpotTEC

SpotTEC

Tantec SpotTEC är en koronabehandlingsmaskin som används för behandling av profiler, behandling av kablar och formsprutade delar. SpotTEC kan lätt införlivas i alla produktionslinjer och erbjuder användaren en hög grad av flexibilitet vid användning.

SpotTEC bygger på principen om högspänningsurladdning i atmosfärisk luft som blåses mot en substratyta.

SpotTEC som erbjuds av Tantec möjliggör enkel förbehandling av ytor på tredimensionella gjutna eller extruderade plastdelar, profiler osv. med låga investerings- och driftskostnader.

SpotTEC bygger på principen om högspänningsurladdning i högfrekvensområdet. En fläkt pressar urladdningen som är etablerad mellan de två elektroderna som är integrerade i urladdningshuvudet, mot substratet som ska behandlas, vilket eliminerar behovet av en motelektrod.

SpotTEC kan enkelt och snabbt integreras i nya eller befintliga produktionslinjer för att främja vidhäftning av lim, bläck eller beläggning. Systemet finns med ett enkelt eller dubbelt elektrodhuvud. Andra versioner finns tillgängliga på begäran.

SpotTEC-systemet tillhandahåller ytbehandlingslösningar för en mängd olika plastprodukter och tillämpningar. SpotTEC uppfyller CE-kraven och EMC-förordningen.

Cases

Tekniska data

FUNKTIONER:
Lätt att installera och använda  Systemet kräver ingen justering av behandlingsparametrarna. Anslut bara till huvudströmmen och kör.
Enkelt underhåll Endast nödvändigt för att byta ut metallelektroderna.
Konfiguration med ett eller två huvuden  Generatorn kan utrustas med antingen en enkel eller dubbel konfiguration av behandlingshuvuden.
Kontroll av luftflödet  Under behandlingsprocessen övervakas luftflödet för att säkerställa korrekt luftflöde hela tiden.
LED-ljus för driftsförhållanden  Under hela behandlingsprocessen kommer frontpanelens LED-ljus att informera om aktuell generatorstatus.
Flexibel behandling  Konstruerad för behandling av icke-ledande ytor vid lägre linjehastigheter (max. 20m/min).
Tekniska data  SpotTEC enkel

SpotTEC dubbel

SpotTEC urladdningshuvud
Matningsspänning och frekvens  115 or 230 VAC 50/60 Hz 115 or 230 VAC 50/60 Hz N/A
Utspänning/-effekt Spänning: 2 x 6,5 kV Effekt: 550 Spänning: 2 x 6,5 kV Watt Ström: 1100 Watt  N/A
Utgångsfrekvens Cirka 25 kHz  Cirka 25 kHz  N/A
Effektförbrukning  Max. 600 VA Max. 1100 VA N/A
Mått i mm (LxBxH) 500 x 485 x 195 (inkl. anslutningar)  500 x 485 x 195 (inkl. anslutningar) 60 x 40 x 160 (exkl. anslutningar)
Vikt i kg 13 (23 vid 115 VAC) 19 (29 vid 115 VAC) 1,7 (inkl. slang)
Behandlingens bredd i mm N/A N/A 45-65 mm
Behandlingsavstånd i mm  N/A N/A 5-20 mm
Behandlingshastighet i m/min  N/A N/A Max. 20 m/min
Efterlevnad av regler  CE – RoHs – WEEE CE – RoHs – WEEE CE – RoHs – WEEE