Plasma i en behållare: Hur behandlas insidan i en sluten plastbehållare?

Av Morten Thrane, VD, delägare/partner

Tantecs utrustning för plasmabehandling har många olika tillämpningar. Ett exempel är den medicinska industrin, där vi har löst många problem med hjälp av våra maskiner och vår expertis.

”Plasma i en behållare” är en ny billig teknik för att belägga insidan av slutna plastbehållare genom att använda atmosfärstrycksplasma med hjälp av Tantec RotoTEC-X.

Problemet är:

Hur behandlar man insidan av en sluten plastbehållare utan att öppna den?

Lösningen är:

Genom att använda Tantecs RotoTEC-X-system kan du behandla insidan av en plastbehållare.

Plasmabehandlingstekniken gör det möjligt att avsätta homogena, funktionella skikt med långsiktig stabilitet på de inre ytorna av cellodlingspåsar. Yttätheten hos funktionella aminogrupper har bestämts genom kemisk derivatisering i kombination med ATR-FTIR-spektroskopi.

En prototyp för en utrustning byggdes för automatiserad och reproducerbar avsättning av beläggningar under normala laboratorieförhållanden för att upprätthålla påsens sterilitet.

Höga uttag av vidhäftande odlade humana mesenkymala stamceller kan uppnås även efter långa perioder av lagring av påsen före användning. Genom lämplig variation av det filmbildande medlet kan olika funktioner erhållas på ytan.

Nedan kan du se en video med de forskare vid Frauenhofer Tyskland som var involverade i projektet. Obs! Videon är på tyska och RotoTEC-X kan ses i aktion efter ca 2.20 min:

Plasma i en behållare:

Originalartikeln hittar du här (på engelska):

https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2013/june/plasma-in-a-bag.html

Du kan se specifikationerna för RotoTEC-X här: Koronabehandling av plastprodukter

 

Långsiktigt partnerskap

Vi har haft ett nära samarbete med Tantec i många år i olika projekt och ofta använt Tantec-utrustningen som en del av det vi utvecklat och som en del av våra experiment. Att ha all utrustning från Tantec tillgänglig i vårt labb gör vårt arbete snabbare och effektivare. Samarbetet med Tantec har alltid varit fördelaktigt för båda företagen.

Dr Michael Thomas

Fraunhofer IST, Tyskland

Video: Fraunhofer – Plasma im Beutel (Tantec RotoTEC-X)

DEN MEDICINSKA SEKTORN

FORDONSINDUSTRIN

KABLAR OCH RÖR