Utmärkt tillförlitlighet var den viktigaste skillnaden i nya investeringar i Tantecs lösning

Sedan 2010 har Tantec VacuTEC-systemet använts konstant i treskiftsdrift på Antolin Interiors. Med utmärkt tillförlitlighet under de senaste nio åren tvekade inte kunden när det kom till att köpa ytterligare två skräddarsydda VacuTEC-system.

Bakgrund

Grupo Antolin är en av de ledande globala tillverkarna av fordonsinteriörer och världsledande inom headliner-substrat. De erbjuder produkter med högt mervärde för utrustning av bilinteriörer, overheads, bagageutrymme, dörrar och hårda delar, belysning och cockpits samt konsoler. Med en lång tradition i branschen och dokumenterade resultat i en enorm teknikportfölj är Grupo Antolin känt som ett referensvarumärke inom fordonssektorn. Grupo Antolin omsätter mer än 4 miljarder euro och har cirka 28 000 anställda.

Utmaningen

Dörrpaneler tillverkade av formsprutad polypropen måste behandlas i en vakuumbehandlingskammare på grund av deras låga ytspänning. Dörrpaneler till bilar är laminerade med en mjuk beläggning. För att säkerställa ett vidhäftningskrav för PU-vattenbaserat bindemedel på ytan har Grupo Antolin beslutat att behandla sina delar med ett vakuumplasmasystem från Tantec före laminering.

Varför Tantec?

Förutom den höga stabilitet som uppnåddes med Grupo Antolins första investering i VacuTEC-system, spelade även andra faktorer in. Bland annat nämner kunden möjligheten att ytbehandla 3D-formade delar utan deformation. Ekonomiska faktorer och flexibilitet var också av avgörande betydelse. Sedan implementeringen av det första VacuTEC-systemet har resultaten visat att personalresurserna används mer effektivt eftersom snabb behandling minskar väntetiderna till noll.

En annan viktig anledning till att investera i VacuTEC är att andra plasmatillverkare ofta kräver anslutning av andra gaser. VacuTEC byggs upp, så detta är inte en nödvändighet. Detta minskar kostnader, logistik och administration. Som en ytterligare fördel har systemet visat sig vara mycket användarvänligt tack vare sin intuitiva hantering.

Imponerade

”Tantecs utmärkta samarbete och motivation att anpassa de två vakuumplasmasystemen till våra behov var avgörande faktorer under investeringsprocessen. Vi är också imponerade av maskinens kvalitet. I kombination med vår första Tantec-maskin från 2010, som har gått stabilt och tillförlitligt sedan dess, gjorde detta vårt beslut mycket enkelt”, säger en specialist från Grupo Antolin.

Fördelar för Grupo Antolin med Tantecs VacuTEC:

VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för nedströms beläggnings-, limnings-, målnings- och utskriftstillämpningar. I vakuumbehandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,5 och 6 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden.

Denna elektrod till elektrodteknik hjälper till att intensifiera behandlingen, vilket resulterar i kortare behandlingscykeltider och i de flesta fall kommer gaser inte att behövas. Behandlingstiderna kan vara mellan 2 och 120 sekunder beroende på material och dess formulering.

VacuTEC uppskattas för sin enkla drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet.

Med VacuTEC har du möjlighet att uppnå:

· Jämn och enhetlig behandling på alla ytor av tredimensionella delar
· Behandling av specifika punkter på tredimensionella delar
· Behandling av stora delar
· Ytmodifiering utan att påverka bulkmaterialet.
· Kostnadseffektivitet och lång livslängd för vidhäftningsegenskaper
· Miljövänlig lösning

Tantec erbjuder standardutrustning och kundanpassad utrustning som kan integreras som en del av produktionsprocessen och i nya eller befintliga produktionsmiljöer.

Långsiktigt partnerskap

Vi har haft ett nära samarbete med Tantec i många år i olika projekt och ofta använt Tantec-utrustningen som en del av det vi utvecklat och som en del av våra experiment. Att ha all utrustning från Tantec tillgänglig i vårt labb gör vårt arbete snabbare och effektivare. Samarbetet med Tantec har alltid varit fördelaktigt för båda företagen.

Dr Michael Thomas

Fraunhofer IST, Tyskland