Standardenhet för koronabehandling av skivor

Tantec har utvecklat ett standardsystem för koronabehandling som kallas SheetTEC, för ytbehandling av skivor. Syftet med ytbehandling av polymerbaserade material är att öka ytvätbarheten genom elektrisk urladdning. Den låga ytenergin hos polymerbaserade substrat leder ofta till dålig vidhäftning av bläck, lim och beläggningar.

För att uppnå optimal vidhäftning är det nödvändigt att öka substratets ytenergi till strax över den på materialet som ska appliceras. Koronabehandlare leder till förbättrade egenskaper för ytvidhäftning.

SheetTEC kan installeras som en fristående enhet eller med ett transportsystem för integrering i befintliga produktionslinjer.

Som alla Tantec-enheter är denna enhet är mycket enkel att använda, underhålla och installera.

Standardversionen av SheetTEC möjliggör behandling av skivor på upp till 370 x 370 mm i storlek med en tjocklek på upp till 10 mm. Behandlingstiderna är normalt 2–5 sekunder, och den totala cykeltiden varar cirka 20 sekunder.

Tantec har förmågan att anpassa vilken maskin som helst för att uppfylla exakta önskemål och krav.

Koronabehandling av skivor anses vara en miljövänlig process med förhållandevis låg effektförbrukning.

Även om ozon genereras som en biprodukt av koronaurladdningen, elimineras det enkelt antingen genom befintliga utsugssystem eller genom ett specialbyggt ozonneutraliserande system från Tantec.

Material som PP, PE, PVC. PVDA, PMMA, PS och andra icke-ledande polymerer behandlas framgångsrikt med detta koncept.

Denna utrustning kan installeras på FDA-godkända produktionslinjer.

För rullmaterial erbjuder Tantec sin FoamTEC för både enkel- och dubbelsidig linjärbehandling.