Stora skräddarsydda VacuTEC-plasmabehandlare gör stor skillnad

 

Tantec har nyligen levererat flera nya VacuTEC-maskiner till en av världens främsta leverantörer av bilinteriörer. Syftet med dessa maskiner är fullständig ytbehandling av inredningssystem.

Varför ska man använda en VacuTEC plasmabehandlare?

Genom arbete med plastmaterial som PE, PP, PS och EPDM har du redan upplevt de utmaningar som låg ytenergi innebär. Det är omöjligt att uppnå hållbara och högkvalitativa resultat i bindnings-, beläggnings-, utskrifts- och lackeringsprocesser. Dessa processer är beroende av hög ytenergi och för att nå detta krävs ytbehandling. Plasma- och koronabehandling förändrar ytans kemiska struktur i plastmaterial och ökar ytenergin vilket leder till förbättrade vidhäftnings- och vätbarhetsegenskaper.

Med plasma- och koronabehandling kan du få:

 • Jämn och enhetlig behandling på alla ytor av tredimensionella delar
 • Behandling av specifika punkter på tredimensionella delar
 • Behandling av stora delar
 • Ytrengöring på metall
 • Ytmodifiering utan påverkan på bulkmaterialet.
 • Kostnadseffektivitet och lång livslängd för vidhäftningsegenskaper
 • Miljövänlig lösning

Plasma- och koronaytbehandling används för ytaktivering av:

 • Inre delar
 • Yttre delar
 • Drivlinans delar
 • Profiler

VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för nedströms beläggnings-, limnings-, målnings- och utskriftstillämpningar. I vakuumbehandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,5 och 6 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden. Tantec använder direktelektrod till elektrodteknik för att skapa plasmaurladdningen. Denna elektrod till elektrodteknik hjälper till att intensifiera behandlingen, vilket resulterar i kortare behandlingscykeltider och i de flesta fall kommer gaser inte att behövas. Behandlingstiderna kan vara mellan 2 och 120 sekunder beroende på material och dess formulering.

Maskinerna är specialutvecklade av Tantecs konstruktionsavdelning och 100 % anpassade till kundens önskemål och krav i förhållande till produktionslinjen.

VacuTEC uppskattas för sin enkla drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet.