Förbättrad vidhäftning för en av de största tillverkarna av skidbindningar

Den franska skidbindningstillverkaren Look är ett av de mest kända och respekterade varumärkena inom skidgenren. Looks bindningar representerar den perfekta kombinationen av säkerhet och prestanda och ligger bakom några av de mest optimala lösningarna på marknaden. Skidbindningsspecialisten baserad i Nevers är en av de största tillverkarna av högpresterande bindningar i världen.

En skidbindning är den mekanism som håller fast en pjäxa på en skida.

”Vi har haft problem med manuella system med öppen låga tidigare. Vi har inte bra vidhäftning av färg på plastdelarna. Det är ett problem när det gäller Looks kvalitetsstandard på grund av de mycket tuffa användningsförhållandena för skidbindningar. Stora temperaturskillnader från mycket låga till varma temperaturer har stor inverkan”, säger Olivier Duhamel, Look.

En av de största nackdelarna med behandlingsutrustning med öppen låga är att den ofta orsakar krympning, ytsprickor och mattning. Tantecs VacuTEC-systemet eliminerar dessa problem eftersom dess process ger en enhetlig och konsekvent ytbehandling av plastdelen. Det eliminerar också eventuella brandrisker på grund av att man har öppna lågor i anläggningen.

Dessutom har arbetsprocessen blivit snabbare och samtidigt har stora besparingar på färg uppnåtts, eftersom det är minimalt med spill jämfört med föregående process.

Fördelar för Look med Tantecs VacuTEC:

Förbättrad arbetsmiljö för operatören, utan farlig gas och mycket höga temperaturer jämfört med behandling med öppen låga.

Alla delar är helt ytbehandlade, även i mycket svåra områden där behandling med öppen låga inte kunde ge önskad effekt.

Alla delar behandlas enhetligt.

Arbetsflödet med hög volym har förbättrats avsevärt, eftersom Looks VacuTEC är speciellt utformad med flera hyllor baserat på kundernas behov och kan nu behandla många artiklar samtidigt.

VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för nedströms beläggnings-, limnings-, målnings- och utskriftstillämpningar. I vakuumbehandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,5 och 6 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden.

Denna elektrod till elektrodteknik hjälper till att intensifiera behandlingen, vilket resulterar i kortare behandlingscykeltider och i de flesta fall kommer gaser inte att behövas. Behandlingstiderna kan vara mellan 2 och 120 sekunder beroende på material och dess formulering.

VacuTEC uppskattas för sin enkla drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet.

Med VacuTEC har du möjlighet att uppnå:

  • Jämn och enhetlig behandling på alla ytor av tredimensionella delar
  • Behandling av specifika punkter på tredimensionella delar
  • Behandling av stora delar
  • Ytmodifiering utan påverkan på bulkmaterialet.
  • Kostnadseffektivitet och lång livslängd för vidhäftningsegenskaper
  • Miljövänlig lösning

Tantec erbjuder standardutrustning och kundanpassad utrustning som kan integreras som en del av produktionsprocessen och i nya eller befintliga produktionsmiljöer.

Läs mer om VacuTEC här