Produktionslinjebehandling av tätningsprodukter för fordon

Vidhäftning av högsta kvalitet av utskriftsfärger, lim eller beläggningar på polymermaterial, såsom PE, PP, PS, EPDM-gummi och andra substrat, är ett vanligt krav inom plast- och gummibearbetningsindustrin. Alla polymermaterial uppvisar av naturen en låg ytenergi, vilket resulterar i dålig vidhäftning och dåliga vätningsegenskaper. För att klara sådana svårigheter erbjuder Tantec kundanpassade enheter och standardenheter med integrerade koronasystem.

För tio år sedan utvecklade Tantec sin första kundanpassade station för ytbehandling av EPDM-profiler. Vi har gjort vår ytbehandlingsteknik mer avancerad med vår ProfileTEC – ett plasmabehandlingssystem för EPDM-profiler. Det är nu möjligt att behandla flera ytor och svåra konfigurationer med överlägsen enpasstäckning, bekvämlighet och resultat.

I praktiken har plasmaförbehandling blivit en av de vanligaste processerna som används för ytraffinering. Metoden ökar ytspänningen hos plaster innan de trycks, lamineras eller beläggs. Denna ytbehandling förbättrar vidhäftningen mellan skikten och främjar vidhäftningen av den utbredda beläggningen eller utskriftsfärgen. Den slutliga effekten som uppnås genom behandlingen beror på olika parametrar, inklusive elektrodeffektivitet, koronaurladdningens varaktighet, typen av material som behandlas, temperaturen och fukten, eventuell förorening, ytmorfologin och liknande faktorer.

Koronabehandling eliminerar ineffektiviteten, säkerhetsriskerna och risken för produktskador vid behandling med öppen låga, kemisk ytbehandling och slipteknik, samtidigt som den möjliggör förbättrade bindningsresultat.

För att förbättra vidhäftningsegenskaperna modifieras ytan med hjälp av potentiella fria urladdningar. Användning av plasma möjliggör behandling av ett brett spektrum av material utan att behöva byta behandlingshuvuden. En enkel, men ändå mycket effektiv process för svamptäta och TPV-material.

Vi designar kundorienterade lösningar för produktionslinjer. Vår ProfileTEC erbjuder kontinuerlig drift med förstklassiga resultat. Det säkerställer att den vidare bearbetningen kan ske på det mest optimala sättet. ProfileTEC ersätter helt processer som uppruggning, fluorbehandlingar med gas eller användning av primers. ProfileTEC förbrukar mindre energi jämfört med branschgenomsnittet, och detta visar sig inte bara under det inledande investeringsstadiet, utan också i minskade driftskostnader på lång sikt. ProfileTEC innehåller ett modulärt elektrodsystem tillverkat i icke-frätande material, med ett minimum av slitdelar och en kompakt design.

En kundanpassad ProfileTEC består vanligtvis av 4–16 behandlingsenheter (huvuden) och kan hantera höga linjehastigheter (upp till 20–25 m per minut beroende på profiltyp) och komplexa delar av ledande och icke-ledande gummi. Systemet ökar ytspänningen från 34 till 50 mN/m – vilket är den spänningsnivå som krävs för bästa möjliga vidhäftning idag. Systemet kan användas både i extruderingslinjen och vid tillverkning.

Driften av behandlingssystemet kunde inte göras enklare. Det genomtänkta konceptet för våra generatorer och behandlingsstationer säkerställer drift med bästa resultat. Med ProfileTEC är det möjligt att spara energi, öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på EPDM-profilerna.

ProfileTEC kan behandla alla typer av profiler, inklusive:

 • Tätningslister till dörrar
 • Inre och yttre lister
 • Sekundärtätningar
 • Tätningslister till kvartsfönster
 • Tätningar till bagageluckor
 • Tätningslister till takräcken
 • Tätningslister till glas
 • Vindrutelister
 • Tätningslister till motorhuvar

Fördelarna med att använda denna teknik med EPDM-tillämpningar är följande:

 • Höga bearbetningshastigheter (upp till 25 m/min, beroende på munstycket), högre på begäran
 • Förbehandling av området med homogen koronaurladdning
 • Skonsam förbehandlingsprocess (inga ytbrännskador)
 • Stort processfönster (viktigt med spårgeometri, eftersom yta och spårgolv
 • behandlas jämnt)
 • Låg energiförbrukning, max 2 000 W
 • Flexibel elektroduppsättning för snabbt byte och justering
 • Förproducerbar behandlingsprocess med mikroprocessorstyrd generatorteknik