Flexibelt koronabehandlingssystem för behandling av 3-dimensionellt glas och glasskivor

En stor europeisk glasproducent valde en lösning med Tantec-koronabehandling för att förbättra bindningsstyrkan hos sin beläggning på glasskivor. Denna kund behövde en lösning som kan behandla både platta skivor och 3D-format glas i samma maskin. Tantec RotoTEC-X med vissa anpassningar passar kundernas behov och krav, och är enkel att installera i produktionslinjen.

Varför investera i en koronabehandlare?

Det är ofta nödvändigt med beläggning av glasskivor som en del av tillverkningsprocessen. Syftet med ytbehandling av glas är att öka ytvätbarheten genom elektrisk urladdning. Den låga ytenergin hos glasmaterial leder ofta till dålig vidhäftning av bläck, lim och beläggningar.

För att uppnå optimal vidhäftning är det nödvändigt att öka substratets ytenergi till strax över den på materialet som ska appliceras. Koronabehandlare ger förbättrade vidhäftningsegenskaper.

Den anpassade koronabehandlingsenheten är väl utrustad för att säkerställa konsekvent behandling av variationerna i glaspanelernas storlek och form, som kan bearbetas med olika behandlingshastigheter. Lösningen säkerställer enhetliga behandlingsnivåer med roterande elektroder. Den exakta placeringen av elektroderna säkerställer att materialets yta inte skadas samtidigt som optimala, konsekventa behandlingsnivåer uppnås.

“Vi valde återigen Tantecs koronabehandlingslösning, eftersom vi bara har goda erfarenheter av samarbetet. Den avgörande faktorn var pris och kvalitet”, säger teknikchefen.

 

Koronaytbehandlingsteknik är en innovativ och kostnadseffektiv lösning på utmaningarna med vidhäftning och vätning inom många branscher. Koronaytaktivering och ytrengöring är tillförlitliga och högpresterande metoder för ytbehandling före utskrift, bindning, målning, lackering och beläggningsprocesser.

Tantec RotoTEC-X-lösning

RotoTEC-X är utrustad med en inbyggd transportör för transport av glaspanelerna under behandlingshuvudet. Detta bidrar till att säkerställa att enheten arbetar med optimala behandlingsparametrar och att den erforderliga behandlingshastigheten bibehålls. Detta möjliggör en repeterbar process som skapar en hög kvalitet; konsekvent och tillförlitlig behandlingsnivå under hela tillverkningsprocessen.

Koronabehandlingslösningar erbjuder en ekonomisk lösning för rengöring och ytaktivering av ”non-stick”-polymerer, kompositblandningar, metaller, keramik och glas före vidare bearbetning. Koronabehandling ger flexibilitet och är en effektiv ekonomisk ytbehandlingsmetod för olika skivor, komplexa geometriska delar, extrudering och mycket mer.

RotoTEC-X säkerställer en mycket enhetlig behandlingsprocess och erbjuder användaren full processkontroll över alla parametrar. Tantec är en pionjär inom utveckling av utrustning för ytbehandling. Vårt mål är att lösa vidhäftningsproblem för glasindustrin och erbjuda en unik ytbehandlingsmetod för att säkerställa en säker och ren global miljö.