Anpassat läckagedetekteringssystem för läkemedelsindustrin

Tantec levererade nyligen ett LeakTEC-system till en stor tillverkare av medicintekniska produkter. Tantec LeakTEC-systemet kunde uppfylla kundens höga förväntningar och systemkrav. Tantecs kvalitet och förmåga att uppfylla dessa systemkrav ledde till att Tantec valdes som leverantör.

Tantec LeakTEC-systemet konstruerades för att använda högspänning för att upptäcka eventuella hål i produktens håligheter efter gjutning. Om det finns ett hål skickar LeakTEC-systemet en signal för att kassera delen.

Detta helautomatiska test kan detektera stifthål mindre än 3 mikrometer genom att införa en elektrisk potential mellan en detekteringselektrod och en elektrisk jord (dvs. metalljigg eller dorn som håller fast delen) medan själva plastdelen fungerar som isolator. Vid detektering av en spricka eller ett stifthål i plastmaterialet upprättas en elektrisk kontakt mellan elektrod och jord vilket resulterar i en kasseringssignal från LeakTEC.

LeakTEC-systemet

Systemet har komplett elektronisk styrning med nätströmbrytare, nödstopp och återställningsknapp. Systemet innehåller även ett PLC-system för fullständig kontroll över processen.

Maskinerna är byggda med en gångjärnsdörr med säkerhetsbrytare fast ansluten till en CE-godkänd säkerhetskrets. LeakTEC har en sensor för att upptäcka att brickan är på plats och låsa för att hålla brickan på plats tills processen är helt klar.

Strikt kontroll

Mikrotiterplattan har blivit ett standardverktyg i analytisk forskning och kliniska diagnostiska testlaboratorier

Mikrotiterplattor används i virologi, serologi, mikrobiologi och en myriad av andra laboratorier för biovetenskap och läkemedelsupptäckter. Mikrotiterplattan är ett enkelt, relativt lågteknologiskt, kostnadseffektivt, ödmjukt och anspråkslöst verktyg som finns i laboratorier över hela världen. Den sparar forskaren tid och pengar på kostsamma reagenser som kan vara extremt dyra.

Tantec har över 40 års erfarenhet av läckagedetektering. Tantecs förmåga att uppfylla de många kraven på läckagedetektering i medicinska produkter är anledningen till att Tantec LeakTEC-systemet är den föredragna metoden som används av tillverkare av medicintekniska produkter.