Hög draghållfasthet efter plasmabehandling av nålnav

Tillverkare av medicintekniska produkter använder Tantec PlasmaTEC-X-system för förbehandling av nålnav för att säkerställa vidhäftning.

Plasmamunstycken behandlar nålnav

Tantec levererade en lösning med plasmabehandling för 11 produktionslinjer av nålnav. Vi tillhandahöll två plasmamunstycken till var och en av dessa linjer för behandling av nålnaven innan nålen placerades. Plasmamunstyckena behandlar 20 nålnav per 1,4 sekunder.

Plasmaytbehandling förbättrar vidhäftningen och förhindrar läckage

En plasmabehandling ruggar upp ytan kemiskt och gör det möjligt för den att ”greppa” de bindemedel som appliceras. Den resulterande kemiska bindningen som uppstår med ytan är överlägsen en enkel mekanisk bindning.

Genom att öka ytenergin hos nålnav med plasmabehandling förbättras bindningsegenskaperna, vilket ger produkten extra säkerhet och tillförlitlighet.

Resultatet av förbättrad vätbarhet är att bindemedlet sprids jämnt på navet som ansluter till en kanyl i rostfritt stål och därmed förhindrar att vätskor läcker ut. Resultatet av den starka bindningen mellan bindemedel och nav säkerställer att kanylen inte rör sig eller släpper från navet under användning.

Traditionella metoder för montering av nålen resulterade i begränsningar

Nålmontering är en unik utmaning. Fogen som ansluter en kanyl i rostfritt stål till ett plastnav måste vara väl förseglad för att förhindra att vätskor, såsom blod eller medicin, läcker ut. Endast en höghållfast sammanfogningsmetod säkerställer att kanylens lilla och cylindriska led inte rör sig eller släpper från navet under användning.

Historiskt sett har tillverkare använt en mängd olika metoder för att montera engångsnålar, såsom gjutning, svetsning, sammankoppling eller tätning. Dessa metoder har dock många begränsningar, till exempel att de är mycket tidskrävande och dyra. Till exempel kräver insatsgjutning extrem precision för att säkerställa att det inte finns några läckagevägar när kanylen fästs på plastnavet. För att bibehålla nålsatsens estetiska utseende under svetsning krävs stor precision för att dölja eller eliminera svetsblixtar. På samma sätt har mekanisk sammankoppling av kanylen till naven begränsningar på grund av kostnader och resursbehov, medan fogtätning innebär ännu större utmaningar.

Säkrare alternativ till nåldesign krävs

OSHA-drivna Needlestick Safety and Prevention Act kräver att nåltillverkare erbjuder säkrare alternativ till befintlig nåldesign, vilket årligen resulterar i hundratals nya designer. I ett försök att följa denna lag samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga på marknaden utforskar tillverkare användningen av bindemedel för att underlätta nålmontering.

En mängd olika medicintekniska produkter innehåller en nål eller kanyl:

• Insulinsprutor
• Injektionsnålar och angiografiska nålar
• Blodlansetter
• Färdigförpackade medicinska sprutor
• Kateterinförare
• Intravenösa satser
• Infusionssatser med vingnålar för venös injektion och portåtkomst
• Blodinsamlingssatser.

Tantec Plasmabehandling av nålnav löser tidigare utmaningar

Tantecs lösningar för behandling av nålnav av plast löser de tidigare nämnda problemen relaterade till bindning och läckage. Behandling av nålnavets yta ökar ytans vätbarhet och vidhäftningsegenskaper genom elektrisk urladdning.

Tack vare behandlingens förmåga att uppnå extremt hög draghållfasthet har det blivit en av de vanligaste metoderna som används för att behandla navytor.

Till exempel uppvisar obehandlade nav draghållfasthet på mellan 18 och 25 N, medan behandlade nav uppnår draghållfasthet på upp till 75 N.

Tantec utvecklar kundanpassade lösningar som integrerade system vilka utformats för att klara de höga hastigheterna hos högpresterande nålmonteringslinjer. Förmågan att behandla svåråtkomliga navfördjupningar gör Tantecs plasmabehandlingslösningar enkla att använda och säkra för nålnav.