Hur grafenets funktionalitet förändras vid plasmabehandling

För flera år sedan ingick Tantec ett avtal med Haydale för utveckling och leverans av plasmakammare. Haydale är baserat i Storbritannien och har blivit kända för att möjliggöra teknik för kommersialisering av grafen.

På Tantec anser vi att plasmabehandlingssystemet är en revolutionerande teknik som kan förändra grafenets funktionalitet. Varför är det så? Låt oss ta reda på det.

Plasmabehandlingsteknik löser problemen med att använda grafen i verkliga tillämpningar

Även om grafen består av ett enda lager kolatomer är det mycket starkare än stål (200 gånger för att vara exakt). Det är en utmärkt värmeledare och har högre elektrisk ledningsförmåga. Trots alla dessa egenskaper är grafen svårt att implementera i industriella tillämpningar. Tantec och Haydale ville lösa detta problem.

Plasmabehandlingsteknik gör det möjligt för Haydale att ändra grafenets funktionalitet, vilket gör att det kan användas i industritillämpningar. Haydale kunde skapa processen för detta genom att använda specialbyggda plasmabehandlingsreaktorer och arbeta nära ingenjörerna på Tantec. Avtalet med Haydale för leverans av plasmakammare innebar att Tantec installerade flera system, som alla kommer att bidra till att öka Haydales ytbehandlingskapacitet.

De nya plasmareaktorerna på Tantec skulle säkerställa större kontroll över tillverkningsprocessen för Haydale, medan Tantec-behandlarna gav konsekvent och precis ytbehandling som garanterar hög prestanda.

Ändra grafenets funktionalitet med modifiering av plasmaytan

Med plasmabehandling är det möjligt att skapa en unik modifieringsprocess för plasmaytan som ökar grafens funktionalitet och bidrar till att uppfylla kundernas krav. Plasmabehandling möjliggör en lång rad ytmodifieringar, från bindning till avstötning av specifika kemikalier.

Kombinationen av den revolutionerande plasmabehandlingstekniken och Haydales kunskap och expertis har bidragit till att skapa en process som ökar grafenets värde.

För att säkerställa konsistens i behandlingen kan den patenterade processen för att ändra grafenets funktionalitet anpassas för att uppfylla slutanvändarnas behov och skalas upp i volym för framtida efterfrågan. Plasmabehandlingsteknik erbjuder ett effektivt och ekonomiskt sätt att leverera skräddarsydda lösningar som förbättrar grafens funktionalitet.

Två av de viktigaste sakerna för att optimera grafens mekaniska egenskaper är strukturell enhetlighet av nanopartiklar och dispersion. Plasmabehandling säkerställer detta utan att skada materialet eller tillsätta föroreningar som skadar miljön.

Plasmabehandling är ett miljövänligt sätt att förändra grafenets funktionalitet. Processen eliminerar behovet av kemiska agenser och andra processer som orsakar skador på miljön, och minskar riskerna på arbetsplatsen och kostnaderna kopplade till dessa.

Hur fungerar plasmabehandlingsprocessen för att ändra grafenets funktionalitet?

En fråga som du kanske har i åtanke är hur plasmafunktionalisering uppnås, eller hur plasmabehandlingsprocessen för att ändra grafenets funktionalitet fungerar? Den uppnås genom en plasmabehandlingsprocess med lågt tryck och låg temperatur. Processen producerar högkvalitativt grafen i få lager och grafennanotrombocyter genom att säkerställa en mycket effektiv och konsekvent behandling på både organiskt och fint pulver samt andra syntetiska nanomaterialpulver.

Med funktionaliseringsnivåerna anpassade till kundens behov kan plasmabehandling funktionaliseras med ett brett spektrum av kemiska grupper. Med god dispersion förbättras värdmaterialets egenskaper och prestanda, och det är också mer sannolikt att slutprodukten kommer att fungera som specificerat.

En mängd möjligheter frigörs genom modifiering av plasmaytan, som gör det möjligt för Tantec att omvandla användningen av grafen inom kompositindustrin. Grafenets dåliga bindnings- och finfördelningsegenskaper gör det inte längre effektivt overksamt med tillverkningsprocessen. Istället säkerställer den revolutionerande plasmabehandlingstekniken en miljövänlig, högkvalitativ och konsekvent behandling.

Inte bara det, processen breddar också grafenets potential att användas inom praktiska industritillämpningar. På Tantec har vi fullt förtroende för plasmabehandlingsteknikens förmåga att förbättra våra processer för att producera avancerade ytbehandlingsprodukter.

Vi anser att plasmabehandlingsteknik kommer att göra grafen lämpligare för användning inom praktiska industritillämpningar och bidra till att lösa verkliga problem. Detta är motivationen bakom vårt partnerskap med Haydale för utveckling och leverans av plasmakammare för företaget.