Koronabehandling av glasskivor

Det är ofta nödvändigt med beläggning av glasskivor som en del av tillverkningsprocessen. För att flytande bindemedel, lim, beläggningar eller bläck ska fästa på ytan till gjuten eller extruderad plast, kommer processen med att öka ytenergin att förbättra ytans vätbarhet och därigenom främja starkare vidhäftning.

Tantec har precis levererat en komplett SheetTEC-lösning till en kund i Centraleuropa, där det finns en efterfrågan på hög kvalitet inom ytbehandling av glasskivor. Med koronabehandling är de bearbetade plattorna rena och förberedda för limning och beläggning. Behandling av glasplattor för denna beläggning kan variera från 50 mm till 1000 mm, vilket ger kunden behandlingsflexibilitet för små och stora plattor. SheetTEC är utrustad med en metallelektrod, som inte påverkar glasprofiler. Resultatet är att föremålen inte skadas under behandlingen. Bearbetningshastigheten för glasskivorna kan variera mellan 0,5 m och 3 m/min. Inställningarna är lättåtkomliga och kan anpassas efter kundens behov. SheetTEC finns som ett system med enkel- eller dubbelsidig ytbehandling. SheetTEC finns också som ett ”fristående” system eller kan integreras i befintliga produktionslinjer.

För mer information, kontakta vår säljavdelning eller ring oss på +45 7558 5822