Koronaytbehandling ersätter kemisk behandling av spraybehållare

Safe Reflector är en av norra Europas största tillverkare av ljusreflekterande produkter och spraybehållare. Företaget erbjuder ett brett utbud av mindre spraybehållare. Deras urval av desinfektionsspraybehållare omfattar bland annat handsprayer och solskydd. Men under produktionen av tusentals spraybehållare per dag stod företaget inför utmaningar gällande vidhäftningen av utskrifter på sprutorna.

Utmaningen

Tidigare behandlades föremålen med kemiska material för att förbättra deras vidhäftning. Detta ledde till negativa erfarenheter för slutanvändarna. Kemisk ytbehandling kan leda till att det finns obehaglig lukt kvar på slutprodukten. Safe Reflector var i akut behov av en ny lösning. Efter grundliga efterforskningar valde de att investera i en koronabehandlare från Tantec.

Tantecs koronasystem möjliggjorde bättre och mer miljövänlig vidhäftning av tryckt bläck på spraybehållarna, samt en snabbare produktionsprocess. Dessa faktorer var avgörande för beslutet att besöka Tantecs testcenter för att köra provtester.

”Vi hade stora utmaningar med vidhäftningen av digitalutskrift på våra sprutor och letade efter en samarbetspartner som kunde guida oss till rätt lösning. Efter grundliga efterforskningar fann vi att Tantec borde leverera en koronabehandlare till oss”, säger Tomas Radikas, försäljningschef, som förutom att vara nöjd med Tantec som samarbetspartner också kan rapportera bättre produktionseffektivitet.

Delarna

Spraybehållarnas plastdel är tillverkad av polypropen och är standardstorleken på ett visitkort. PP-materialet är välkänt för att ha låg ytenergi. Genom arbete med plastmaterial PP har du redan upplevt de utmaningar som plast med låg ytenergi har. Det är omöjligt att uppnå hållbara och högkvalitativa resultat i utskriftsprocesser. Dessa processer är beroende av hög ytenergi och för att nå detta krävs ytbehandling.

Topp- och bottenytbehandlare

Den specialdesignade RotoTEC-X byggdes enligt kundens krav för deras produktionslinje. Detta universella system som utvecklats av Tantec fungerar med patenterade roterande elektrodelement, vilket resulterar i en fullständig och enhetlig behandling av delar. Dessa fristående enheter kan installeras i befintliga produktionslinjer eller användas som en efterbehandlingsprocess.

RotoTEC-X koronabehandlare erbjuder en kostnadseffektiv metod för att optimera vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger, beläggningar, lim och färg på alla ytor gjorda av polymermaterial såsom vanliga polypropen och polyeten. RotoTEC-X kan således användas för behandling av plastmaterial och plastprodukter.

Ytbehandling med plasma- och koronabehandling modifierar den kemiska strukturen i plastmaterialens yta och förbättrar ytspänningen. Effekten är enhetlig behandling, bättre vidhäftnings- och vätbarhetsegenskaper med utökad hållbarhet och möjligheten att uppnå högkvalitativa resultat vid utskrift.

Plasma- och koronarengöring

Rengöring med plasma- och koronateknik är mycket effektivt. Förorenade ytor skapar problem med bindnings-, trycknings- och beläggningsprocesser, men med hjälp av plasma- och koronateknik garanteras du en ren yta.

Plasma- och koronaytbehandling ger dig möjlighet att arbeta med billiga material, samtidigt som du slipper använda dyra lim och kemikalier. Den korta behandlingstiden innebär dessutom att dina produkter kommer snabbare till nästa process.

Plast- och gummimaterial som polyolefiner, EPDM-gummi, plexiglas (PMMA) i polyeten (PE), polypropen (PP), teflon (PTFE), polystyren (PS), polykarbonat (PC), PVC, polyuretan (PUR), ABS, osv. är de vanligaste materialen som utmanar våra kunder med dålig vidhäftning och vätbarhetsegenskaper på grund av låg ytenergi. Plasma- och koronaytbehandlare modifierar ytan med hjälp av elektriska urladdningar och ger en hög ytenergi som kan förenas med lim, bläckbeläggning och andra underlag.