LeakTEC upptäcker mikrohål i medicinteknisk utrustning

MGS Manufacturing har varit kund hos Tantec sedan länge. Genom åren har många Tantec-system distribuerats för MGS-kunder som en del av fyra unika medicintekniska applikationer.

MGS använder Tantecs LeakTEC-verktyg för läckagetestning och för att identifiera eventuella mikrohål i de produkter som de producerar. Vi hade nyligen ett samtal med Shawn Krenke, CTO och Senior Vice President för Automation på MGS, som gav insikt i fördelarna med att använda Tantecs testverktyg för högspänningsläckage, LeakTEC, i sin produktion.

Varför högspänningsläckagetestning är överlägsen andra läckagetester

Det finns flera sätt för att utföra ett läckagetest på en produkt.

De mer traditionella sätten att testa för läckage är genom trycksättning eller vakuumtestning. Men för vissa produkter kan högspänningsläckagetestning vara det bästa sättet att identifiera läckor.

En av de största fördelarna är att testsvarstiden är snabb. Resultatet av testet tillhandahålls nästan omedelbart, vilket är nödvändigt när man producerar förbrukningsdelar med hög volym och cykeltiderna är korta. Detta är något MGS uppskattar i sin dagliga verksamhet.

”När du använder ett läckagetest av tryckfallstyp måste du skapa en tätning mot delen, du måste fylla delen med luft och sedan stabilisera under en viss tid innan du kan utvärdera för ett läckage”, säger Krenke och förklarar att tryckläckagetester har längre cykeltider jämfört med ett högspänningstest, och en högre sannolikhet för fel.

”Med trycksatt testning är du mer sårbar för falska fel när din tätning börjar förslitas mot delen. Läckan kan vara mellan din testtätning och produkten som testas, vilket inte är optimalt.”

Upptäck mikrohål med säkerhet

För högspänningsläckagetestning behöver du inte skapa en perfekt tätning. Faktum är att du inte rör delarna alls.

Högspänningstestning kan testa för mycket mindre hål än andra testmetoder kan, och vid hastigheter som inga andra tester kan matcha.

”Testtiden med de andra metoderna blir väldigt lång för att få den upplösning som krävs. Dessutom kan din miljö ibland behöva kontrolleras exakt med trycktestning för känsligheten för att exakt hitta de defekter du testar för”, förklarar Krenke och fortsätter:

”Med högspänningstester kan vi upptäcka mycket små mikrohål i delar. Vi är effektiva ner till cirka två mikron. Högspänning är tillförlitligt för ännu mindre hål, men det är mer än tillräckligt för att uppfylla testkraven för våra nuvarande applikationer.”

Tantecs LeakTEC-teknik med högspänning har visat sig vara rätt teknik för att uppfylla MGS behov.

LeakTEC är snabbt och ekonomiskt för stora produktionsvolymer

Många av MGS produkter produceras i höga volymer. Detta innebär att cykeltiderna måste vara snabba.

”Vi behöver en teknik som kan göras eller genomföras på väldigt kort tid. Med till exempel reagensremsor som vi producerar testar vi fem funktioner på varje del, och vi testar dem precis vid sidan av vår 8-hålsformpress som producerar delarna”, förklarar Krenke.

 ”Så det finns i princip 40 olika unika områden som vi testar med varje cykel när vi gör dessa åtta delar. Och testcykeln tar bara cirka en sekund. Testning av 40 egenskaper på en sekund kan endast uppnås med en LeakTEC-lösning.”

I praktiken lägger MGS de åtta delarna på en pall som har elektroder undertill. Sedan kan de flytta pallen under en annan uppsättning fasta elektroder. De aktiverar de fasta elektroderna på några millisekunder och sedan får de reda på eventuella läckor som upptäckts i dessa 40 områden. Krenke förtydligar:

Allt detta är en automatisk process, där en robotarm både laddar testfixturen, väntar tills testet är klart och sedan separerar den avvikande produkten från de bra delarna.”

LeakTEC visade sig ha en kort avkastning på investeringen

Med den höga produktionsvolymen och behovet av att testa 40 potentiella felpunkter har MGS märkt att LeakTEC-lösningen är en bra investering.

”När du, som vi, behöver testa många områden spelar det ingen roll om du bara testar för en felpunkt istället för 40 – kostnaderna kommer inte att vara exponentiellt 40x som det kan vara för oberoende tryckfallskanaler”, förklarar Krenke och fortsätter:

”På engångsbasis kan luft vara något billigare än högspänning, men det går snabbt åt andra hållet när du tittar på mer än en egenskap.”

Vi är glada över att ha hjälpt MGS att förbättra sin produktionsstrategi och minska tiden och maskinvarukostnaderna som läggs på testning. Vi ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen av en effektivare och smidigare produktionsprocess.

Vilka är MGS?

MGS är en vertikalt integrerad kontraktstillverkningspartner. I årtionden har MGS levererat skräddarsydda lösningar som sömlöst utnyttjar dess verktygs-, gjutnings- och automatiseringsfunktioner i världsklass. MGS designar, bygger och integrerar sofistikerade verktyg och automatiseringstekniker, och betjänar kunder på sätt som andra tillverkare inte kan.