Lynddahl förbättrar mikroduktkvaliteten med Tantecs PlasmaTEC-X-lösning

Lynddahl, en ledande tillverkare av mikroduktlinjer, samarbetar med Tantec för att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten hos sina produktionslinjer. Detta samarbete har resulterat i en lyckad integrering av Tantecs PlasmaTEC-X-lösning i Lynddahls tillverkningsprocess.

PlasmaTEC-X-lösningen förbättrar kvaliteten på mikroduktlinjen

Plasmabehandling med PlasmaTEC-X har varit mycket effektiv när det gäller att förbättra vidhäftningen av mikroduktlinjer för utskrift. Plasmabehandlingsprocessen rengör ytan på mikroduktlinjerna och modifierar den på molekylär nivå, vilket skapar en mer reaktiv yta som främjar stark vidhäftning av bläck. Detta säkerställer att utskriftsprocessen är konsekvent och att den resulterande produkten är av hög kvalitet.

Testfas och lyckad integrering

Innan projektet påbörjades hade Lynddahl och Tantec ett avtal som gjorde det möjligt för Lynddahl att testa Tantecs utrustning i sin produktionsmiljö. Detta gjorde att de kunde bedöma utrustningens fördelar och se om den kunde lösa deras tekniska problem. Tantec-teamet tillhandahöll utrustning och support under testfasen för att säkerställa att de hade en smidig upplevelse.

Resultaten var imponerande och Lynddahl insåg snabbt de potentiella fördelarna med att installera Tantecs PlasmaTEC-X-utrustning på sina produktionslinjer. Sedan dess har Lynddahl driftsatt Tantec-utrustning på sex produktionslinjer, och alla fungerar smidigt utan driftstopp. Partnerskapet har inte bara förbättrat kvaliteten på Lynddahls mikroduktlinjer utan också ökat deras produktionskapacitet.

Fördelar med plasmabehandling med PlasmaTEC-X

Tantecs PlasmaTEC-X-teknik är den ultimata lösningen för ytbehandling vid produktion av mikroduktlinjer. Plasmabehandling förbättrar vidhäftningen och vätbarheten för ytor, vilket säkerställer att beläggningar och bindemedel binder effektivare. Utrustningen tar också bort kontamineringar som olja, damm och andra föroreningar som kan störa bindningsprocessen.

Det som utmärker PlasmaTEC-X-tekniken är dess användarvänlighet och tillförlitlighet. Lynddahl vittnar om att de inte behöver ingripa i utrustningen dagligen. De trycker bara på startknappen, och utrustningen fungerar smidigt utan att hacka. Drifttiden är imponerande, med minimala servicekrav, vilket gör att Lynddahl kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet att producera mikroduktlinjer.

Sammanfattningsvis har partnerskapet mellan Lynddahl och Tantec varit framgångsrikt, med utplaceringen av Tantecs PlasmaTEC-X-utrustning som resulterat i en betydande förbättring av kvaliteten och produktionskapaciteten för mikroduktlinjer. Plasmatekniken är en kraftfull lösning för ytbehandling vid produktion av mikroduktlinjer. Den erbjuder en effektiv lösning för att förbättra vidhäftningen och säkerställa högkvalitativ utskrift. Tillverkare som införlivar plasmabehandling i sin produktionsprocess kan förvänta sig bättre resultat och ökad effektivitet.

”Lynddahl har varit mycket nöjda med användningen av Tantec-utrustning även i detta projekt, och det råder ingen tvekan om att vi skulle rekommendera dem och även använda Tantec framöver”, säger Lars Bang Jønsson, teknikchef på Lynddahl.

Rekommendation och hyresalternativ

Tantec förstår att investeringar i ny utrustning kan vara ett viktigt beslut för alla företag. Därför erbjuder Tantec möjligheten att hyra vår standardutrustning för teständamål innan du förbinder dig till ett köp. Detta gör att företag kan bedöma fördelarna med Tantecs utrustning i sin egen produktionsmiljö och avgöra om den passar deras behov. Hyresalternativet ger möjlighet att testa utrustningen på försöksbasis och säkerställa att den uppfyller företagets förväntningar och krav innan de förbinder sig till ett köp. Denna strategi är ett utmärkt sätt för företag att fatta välgrundade beslut om utrustningsinvesteringar och kan bidra till att säkerställa ett lyckat resultat.

Tantec VacuTEC catheter